Hoppa till innehåll
Den 29 januari publicerade Transportstyrelsen information om att Sverige eventuellt inte kommer hinna med att besluta om nya lagar och förordningar (och inte heller några myndighetsföreskrifter) i tid för att klara genomförandet av den så kallade tekniska pelaren innan deadline den 16 juni 2020. Så här skriver Transportstyrelsen.

Det antyddes redan i Riksdagens propositionsförteckning att propositionen om fjärde järnvägspaketet planeras att behandlas först hösten 2020. Tågföretagen har under hand fått informationen att målbilden fortfarande är att gå i mål under våren 2020.

Uppstår det en period utan lagstiftning efter den 16 juni 2020 blir det oklarheter bland annat kring genomförande av:

  • gränsöverskridande trafik
  • fordonsgodkännanden, inklusive ETCS/ERTMS
  • gemensamma säkerhetsintyg
  • Sveriges införande av certifierad ECM, det vill säga underhållsansvarig enhet (certifieringskrav för ECM är visserligen formellt inte fjärde järnvägspaketet, men lagstiftningsändringen som krävs för att genomföra EU-förordningen i detalj här hemma ingår i det som nu försenats)

Vi återkommer med uppdateringar så snart vi vet mer. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att få information direkt.

Läget i Norge

Det är ännu inte klart om Norge kan genomföra motsvarande förändringar i lagstiftningen till 16 juni. Där är den senaste inofficiella informationen att det blir Stortingsbehandling i slutet av mars och att föreskriftsarbetet i bakgrunden är genomfört.

Danmark klara i tid

Från Danmark meddelades nyligen att Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen kommer ut med sina 20 föreskrifter (bekendtgörelser) i början av mars och att genomförandet kan ske före den 16 juni 2020. Danmark har ändrat lagen redan 2019 så allt kan implementeras på myndighetsnivå.