Fjärde järnvägspaketet riskerar att bli försenat

Den 29 januari publicerade Transportstyrelsen information om att Sverige eventuellt inte kommer hinna med att besluta om nya lagar och förordningar (och inte heller några myndighetsföreskrifter) i tid för att klara genomförandet av den så kallade tekniska pelaren innan deadline den 16 juni 2020. Så här skriver Transportstyrelsen.

Det antyddes redan i Riksdagens propositionsförteckning att propositionen om fjärde järnvägspaketet planeras att behandlas först hösten 2020. Tågföretagen har under hand fått informationen att målbilden fortfarande är att gå i mål under våren 2020.

Uppstår det en period utan lagstiftning efter den 16 juni 2020 blir det oklarheter bland annat kring genomförande av:

  • gränsöverskridande trafik
  • fordonsgodkännanden, inklusive ETCS/ERTMS
  • gemensamma säkerhetsintyg
  • Sveriges införande av certifierad ECM, det vill säga underhållsansvarig enhet (certifieringskrav för ECM är visserligen formellt inte fjärde järnvägspaketet, men lagstiftningsändringen som krävs för att genomföra EU-förordningen i detalj här hemma ingår i det som nu försenats)

Vi återkommer med uppdateringar så snart vi vet mer. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att få information direkt.

Läget i Norge

Det är ännu inte klart om Norge kan genomföra motsvarande förändringar i lagstiftningen till 16 juni. Där är den senaste inofficiella informationen att det blir Stortingsbehandling i slutet av mars och att föreskriftsarbetet i bakgrunden är genomfört.

Danmark klara i tid

Från Danmark meddelades nyligen att Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen kommer ut med sina 20 föreskrifter (bekendtgörelser) i början av mars och att genomförandet kan ske före den 16 juni 2020. Danmark har ändrat lagen redan 2019 så allt kan implementeras på myndighetsnivå.