Hoppa till innehåll
Nu är det dags för Almega Tågföretagens årliga kartläggning av kompetensförsörjningsbehovet i järnvägsbranschen. I syfte att kartlägga kompetensförsörjningsbehovet av lokförare undersöker vi kommande pensionsavgångar samt det totala behovet av lokförare inom spårtrafiken. Resultatet är ett viktigt underlag för Myndigheten för yrkeshögskolan för beviljande av rätt antal lokförarutbildningar men resultatet blir även en viktigt parameter i branschens strategiska kompetensförsörjningsarbete gällande lokförare.

Nytt för i år är att vi tillsammans med Swedtrain genomför en kartläggning över kompetensförsörjningsbehovet av tågtekniker och reparatörer tåg för att även där få ett underlag för att sedan kunna fatta beslut gällande den strategiska kompetensförsörjningen för dessa yrkesgrupper.

Enkäterna genomförs under mars månad och skickas i första hand ut till respektive bolags HR-chef. Era svar är viktiga för att skapa en rättvisande bild av branschens kompetensförsörjningsbehov av våra nyckelkompetenser. Vi vill ha ditt svar senast den 31 mars.

Har du frågor kontakta Linda Ekholm.