Hoppa till innehåll
I arbetet med olika stödpaket föreslår regeringen ett nytt system för stöd till de företag som har drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter och som därför behöver korttidspermittera personal. Finansutskottet föreslår (Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU51) att regeringens förslag också ska innefatta verksamheter som i huvudsak är finansierade av allmänna medel. Vi ser fram emot att riksdagen snarast klubbar igenom ett beslut som tar med Finansutskottets tillägg så att även den upphandlade kollektivtrafiken kan få del av stöd vid korttidsarbete.