Hoppa till innehåll
Länsstyrelsen Stockholm fick i vecka 11 uppdraget att ta fram ett förslag på prioriterade yrkeskategorier i länet. Förslaget var avsett att fungera som stöd för kommuner och myndigheter så att de sedan kan prioritera behovet av barnomsorg och samtidigt upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

Regeringen gav den 20 mars Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att ta fram en föreskrift kring samhällsviktig verksamhet.

Tågföretagen, Bussföretagen och Svensk kollektivtrafik har skickat in ett samlat underlag till MSB med respektive samhällskritiska yrken och roller som en förberedelse ifall det blir aktuellt att stänga förskolor och skolor. Underlaget är mottaget av MSB och blir aktuellt om den kommande föreskriften med tillhörande allmänna råd ska revideras.