Hoppa till innehåll
Tågföretagen välkomnar Jernhusens beslut att ge rabatt på den fasta hyran upp till 50 procent för alla hyresgäster som är starkt påverkade av det minskade trafikflödet på järnvägen. Jernhusen kommer att ha en dialog med berörda hyresgäster kring eventuell rabatt och det är i nuläget för tidigt att uttala sig specifikt kring i vilken omfattning Tågföretagens medlemmar kommer att påverkas.
Vi hoppas dock att andra hyresvärdar följer efter och tar intryck av Jernhusens lovvärda initiativ.