Hoppa till innehåll
Inom Tågföretagen har vi successivt kunnat bocka av åtgärder från regeringens sida för att underlätta för företag i och med coronakrisen. Följande hittills beslutade åtgärder är mer eller mindre relevanta för våra medlemmar.

  • Korttidspermittering, även inkluderande upphandlad trafik
  • 20 mdr (+15 mdr) till kommuner och regioner
  • Uppskov skatteinbetalning
  • Statliga lånegarantier
  • Uppskov med banavgifter och avgifter till Transportstyrelsen
  • Slopad (av-)bokningsavgift Trafikverket
  • Förlängning av intervaller för regelbundna hälsokontroller m m
  • Jernhusen – hyresreduktioner
  • Omställningsstöd minskad omsättning
  • Riktat stöd på tre miljarder till den regionala kollektivtrafiken

Vi har ännu inte fått gehör för exempelvis en generell sänkning och kreditering av banavgifter.