Hoppa till innehåll

Fler kvinnor på ledande positioner

Växling på ledningsnivå pågår i flera medlemsföretag. I veckan tog Anna Höjer över som vd på Transdev. Anna var tidigare Nordenchef och vd på Bombardier. Även Arriva har fått en ny vd i Johan Lindgren, som varit CFO på samma företag sedan 2014. På SJ har Monica Lingegård nyligen övertagit vd-rollen. Monica kommer närmast från posten som vd från Samhall. Vi ser fram emot att fortsätta driva på branschens utveckling med er alla!

Infrastrukturministerns svar på den skriftiga frågan i riksdagen om hur svensk politik ska möjliggöra ett sansat införande av ERTMS-signalsystem berörde inte sakfrågan. Tomas Eneroth gav närmast ett ”icke-svar” på denna för passagerare, transportköpare och tågföretag existentiella fråga. Påstötningar vi nyligen fått från EU-kommissionen tyder dock på att man nu verkligen börjat intressera sig för hur det egentligen går med utrullningen av systemet, exempelvis i Sverige. En orsak till kommissionens oro är att endast 11 procent av EU:s stomnät hittills utrustats med ERTMS. Vi ser från insidan det uppenbara att en större försening kommer att bli ett faktum och det är olyckligt att Sverige i ett sådant läge vill fortsätta att vara ”bäst i klassen”.

Äntligen fick vi möjligheten att samla kärnteamet för Tågföretagen på ett par dagars internat där vi kunde få en gemensam bild av vår omfattande verksamhet. Förbundets första halvår har starkt präglats av effekterna av coronapandemin såväl fysiskt som innehållsmässigt, så det var hög tid att lära känna varandra närmare och gemensamt samla tankarna om mål och visioner. Förutsättningarna för höstens kollektivavtalsförhandlingar, branschens kompetensförsörjning och grön återstart stod på agendan och vi har tydliggjort målen och hur vi arbetar. Vi tar helg med en nyvunnen teamkänsla.

Delredovisning stambanor för höghastighetståg

I juni fick Trafikverket i uppdrag från regeringen att utreda ett system för nya stambanor. Den 31 augusti kom delredovisningen.