Hoppa till innehåll

Restriktioner för långdistanstrafik

Vi har nu 14 dagar av analys, reflektion, dialog och inspel bakom oss efter det att regeringens infrastrukturproposition presenterades. Tågföretagen deltog igår i Trafikutskottets sammanträde och bidrog med vår syn på regeringens förslag till ram och övergripande satsningar. Vi passade samtidigt på att beskriva den utmanande situationen för Sveriges långdistanstrafik med tåg. Vi har haft ett år av restriktioner som saknar motstycke i fredstid, med allvarliga konsekvenser för resandet. Vår delegation, bestående av strateger och chefer från SJ, Green Cargo, Transdev, Snälltåget och MTRX höll en presentation och gav tydliga svar på en lång rad frågor från utskottets ledamöter. Särskild uppmärksamhet riktades mot underhållsskulden i järnvägssystemet, utrullning och finansiering av ERTMS samt alternativ för stöd för att upprätthålla samhällsviktiga långdistanståg. Se vår presentation  och underlag.

Svar på tal har lämnats av Tågföretagen på fråga från Trafikverket kopplat till ERTMS, dels reviderad utrullningsplan, dels det nya regeringsuppdraget till Trafikverket. Tågföretagen har svarat att ett antal vägledande principer behövs framför allt på grund av utmaningarna för fordonsägare att utrusta fordon med funktionell ombordutrustning. Utgångspunkten är att undvika ERTMS-öar, alltså områden där ERTMS krävs samtidigt som ATC fortfarande används i övrigt i systemet. Utrullningen bör inledas norrifrån och söderifrån, dock i fullständig samordning med Danmark/Öresundsbron. Storstadssystem, exempelvis Mälardalen, bör installeras senare så att erfarenheter från andra delar kan användas och utrullningen kan kvalitetssäkras. Eftersom uppdaterade tekniska versioner oundvikligen kommer krävas under införandefasen så är kravet om statligt åtagande avseende finansiering av ombordutrustning och risker helt centralt. Om stödsystem inte inrättas så är vår bedömning att Trafikverkets uppdrag enligt en uppdaterad utrullningsplan är omöjligt att genomföra. Åtminstone om man vill att svensk tågtrafik ska vara intakt. En alternativ lösning som ska utredas är om dubbelutrustning med ATC och ERTMS är möjlig, i likhet med vad som är fallet i Finland.

Igår hade Tillsammans för tåg i tid, TTT, en tematräff om Covids påverkan på  punktligheten där de analyserade Trafikanalys data som kom i tisdags. Analysen visar att det finns ett generellt samband mellan minskat antal persontåg och ökad punktlighet under pandemin. Men med det sagt så är antal tåg inte det som har största påverkan på punktligheten. Läs separat artikel

Byggföretagen höll i veckan ett intressant seminarium som man kan lyssna på i efterhand om på temat ”Järnvägen till framtiden”. Värdet av snabb utbyggnad och förstorade arbetsmarknadsregioner får inte underskattas!

Trevlig Valborgshelg!

Medielänkar vecka 17

Sparpolitiken bygger på missförstånd

I en intervju i P1 (25/3) gjorde finansministern uttalanden som antyder att regeringens sparpolitik bygger på en missuppfattning. På frågan om man borde öka statsskulden svarade hon att det kunde göra Sverige ”lite mer som Italien och Grekland”. Om Sverige har en stor statsskuld när vi går in i nästa kris, menade hon, kunde vi hamna i samma läge som euroländerna för tio år sedan.
Läs artikeln på di.se

60 miljarder saknas i infrastrukturpropositionen: ”Risk för otäcka överraskningar”

Det saknas omkring 60 miljarder kronor i infrastrukturpropositionen för att kunna genomföra alla namngivna objekt i infrastrukturplanen.
Läs artikeln på dagensinfrastruktur.se

Dubblat elbehov om 20 år: ”Jättesvår fråga”

Mer än ett fördubblat elbehov de närmaste dryga 20 åren. Så ser ett troligt scenario ut, enligt energibranschen. Men det är oklart om mer kärnkraft behövs för att klara den kraftiga ökningen: ”Jättesvår fråga, det är marknadsförutsättningarna som får svara på det”, säger Energiföretagens färska vd Åsa Pettersson.
Läs artikeln på nyteknik.se

Överenskommelse säkrar höstens tågtrafik i Mälardalen

Mälardalstrafik och SJ har slutit en överenskommelse som säkrar den samhällsviktiga regionaltågstrafiken i Stockholm-Mälardalen i höst.
Läs artikeln på malartag.se

Ny tågmässa lanseras 2023

Branschorganisationen Swedtrain och Stockholmsmässan har inlett ett samarbete och kommer tillsammans att arrangera en ny mötesplats, med konferens och utställning, för järnväg 2023.
Läs artikeln på branschaktuellt.se

Jätteförlust för SJ under första kvartalet

SJ redovisar en förlust på 512 miljoner kronor under det första kvartalet 2021. Resultatet för samma period i fjol var en förlust på 101 miljoner kronor. ”Den starka begränsningen i antal sålda resor på grund av coronapandemin ledde till en resandeutveckling under första kvartalet på minus 63 procent”, skriver SJ i kvartalsrapporten. Läs artikeln på expressen.se

Upp­handlingen av Mälartåg ska göras om

Upphandlingen av Mälardalstrafiken måste göras om. Det slår Förvaltningsrätten fast i en dom. Domstolen håller med SJ om att utvärderingen av anbuden varit bristfällig.
Läs artikeln på sekotidningen.se

Dags att släppa in publiken

På söndagen avgjordes den engelska ligacupfinalen i fotboll på Wembley Stadium i London. I strålande solsken besegrade Manchester City Tottenham inför 8000 entusiastiska fans på plats, varav nästan hälften utgjordes av särskilt inbjuden sjukvårdspersonal.
Läs artikeln på di.se