Hoppa till innehåll

I ett unikt samarbete med logistikföretaget Scanlog har Green Cargo kunnat upprätthålla trafiken och därmed bidragit till att trygga livsmedelsförsörjningen i Sverige.

På grund av covid-19 upphörde behovet av exporttrafik från Sverige till Belgien som Green Cargo genomför i ett tågupplägg åt en av sina större kunder. Det aktuella transportupplägget inkluderar transport av importvolymer i form av dagligvaror från Belgien tillbaka till Sverige. När exporttrafiken till Belgien upphörde fanns inte längre förutsättningar att transportera det viktiga godsflödet tillbaka till Sverige i ordinarie tågupplägg.

Green Cargo har ett transportupplägg för en kund inom fordonsbranschen som omfattar transport av insatsvaror från Sverige till en sammansättningsfabrik i Gent, Belgien. Tågen går fem dagar i veckan, året runt och på återresan mot Sverige fylls vagnarna med varor till svenska dagligvarubutiker. I mitten av mars infördes restriktioner på grund av covid-19 som gjorde att produktionen i Gent upphörde. Resultatet blev att tågförbindelsen också upphörde och förutsättningarna för att transportera varor tillbaka till Sverige försvann. Clas Svensson, strategisk säljare på Green Cargo berättar om samarbetet som sedan uppstod.

– I och med att transporterna till Belgien slutade gå försvann förutsättningen att transportera importgods av dagligvaror tillbaka till Sverige. Allt detta skedde i en situation då mycket annat också stängdes ned. I normala fall hade vi ersätt transportbehovet med annan trafik, till exempel andra tågförbindelser. På grund av att det inte fanns alternativa befintliga transportlösningar blev vi kontaktade av Scanlog om ett nytt transportupplägg som var helt oberoende av den tågförbindelse som vi normalt upprätthåller mellan Sverige och Belgien.

Scanlog fick tillåtelse av Green Cargos kund inom fordonsbranschen att disponera deras vagnar som normalt används i det ordinarie trafikupplägget. Den ordinarie trafiken på sträckan upphörde den 17 mars och den första avgången med det nya upplägget gick den 8 april. Men innan tågen kunde börja rulla igen fanns det praktiska detaljer som behövde klaras ut.

– Det finns en mängd operativa utmaningar att starta ny trafik, till exempel handlar det om att få tillgänglighet till infrastrukturen, i detta fallet åter ansöka tidtabeller som vi tagit bort i och med inställelser vi gjort när ordinarie trafik upphörde, och att på kort varsel tillsätta resurser som lok och lokförare. Framförallt finns det många praktiska utmaningar när vi har en transport som går igenom flera olika länder, berättar Clas Svensson.

En fördel som underlättade samarbetet var att Green Cargo kunde köra på samma tidtabell som vanligt. Hade tidtabellen inte gått att ta tillbaka så hade det tagit tre månader att få tågen att gå på sträckan. Upplägget hade Green Cargo från början av april fram till början av maj då det ordinarie transportupplägget återupptogs i samband med att fordonsproduktionen i Gent återupptogs.

– Det här samarbetet är ett bra exempel på Green Cargos förmåga att på väldigt kort varsel uppfylla ett behov på marknaden som rådde inledningsvis under utbrottet av covid-19, säger Clas Svensson.