Hoppa till innehåll
Den regionala kollektivtrafiken blöder just nu en miljard kronor i månaden till följd av restriktioner kopplade till minskad smittspridning. För våra medlemmar som bedriver kommersiell fjärrtrafik har resandetalen minskat med 75 procent under andra kvartalet. Det krävs riktade stöd till regionala kollektivtrafikmyndigheter för att upprätthålla trafiken och ge uthållighet till upphandlade trafikutförare samt generella stöd, exempelvis i form av sänkta banavgifter, för att kollektivtrafiken ska överleva coronakrisen och kunna bidra till en grön nystart. Det skriver Tågföretagen, Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag i det dokument de överlämnade den 10 september ”Kollektivtrafik för grön omställning” till Riksdagens trafikutskott.

− Vi upplevde att Trafikutskottets ledamöter hade läst vårt inspel i förväg och frågorna vi fick reflekterade att de nu vill bidra till att säkra upp kollektivtrafiken i Sverige, säger Gustaf Engstrand. Vi berörde även den långsiktiga konkurrenskraften för branschen, exempelvis behovet av statligt stöd för finansiering av ombordutrustning till signalsystemet ERTMS.

Dokumentet som överlämnats innehåller konkreta förslag till åtgärder som måste genomföras från hösten 2020 för att undvika att det minskade kollektivtrafikresandet och stora intäktsförlusterna under coronakrisen leder till en nedåtgående spiral med indragna turer och nedlagda linjer. En utveckling som kommer att leda till minskat kollektivtrafikresande, ökade klimatutsläpp, krympande arbetsmarknadsregioner och reducerad tillgänglighet i hela Sverige.

Åtgärderna behövs för att minska intäktstappet inom kollektivtrafiken, säkerställa ett robust kollektivtrafiksystem med tillräcklig kapacitet för trygghet och minskad smittspridning under pandemin och för att öka kollektivtrafikresande när krisen är över. Därigenom skulle kollektivtrafiken ges möjlighet att skynda på en grön nystart för Sverige och omställning till ett hållbart transportsystem och ge människor jämlika förutsättningar till arbete och studier i pandemins spår.

Dokumentet presenterades av Kristoffer Tamsons, ordförande i Svensk Kollektivtrafik, Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag och Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen.

Trafikutskottets ordförande Jens Holm uttalade sig i samma riktning redan tidigare i veckan i Dagens Industri.

Läs hela dokumentet

Läs mer hos Svensk Kollektivtrafik och Sveriges Bussföretag