Hoppa till innehåll

Fyra gd:ar i samma rum

I närvaro av alla fyra generaldirektörer från Transportstyrelsen, Trafikverket, LFV och Sjöfartsverket höll Transportstyrelsen i veckan en näringslivsträff. Det bredare mötet var en respons på önskemål från näringslivsträffen 2019, där man slog fast att det är viktigt med proaktivitet och samarbeten från myndigheternas sida i våra gemensamma frågor. Då kan vi göra saker bättre tillsammans.

Transportstyrelsen arbetar för närvarande med att dra slutsatser kopplade till budgetpropositionen, som för myndighetens del innebär besparings- och effektiviseringskrav. Men den långsiktiga inriktningen ligger fast. De jobbar också med aktörs- och scenarioanalys för att förutse kommande utveckling. När vi nu går från kris till det nya normala är det av stor vikt för Transportstyrelsen att successivt samla fakta och kartlägga förändrade beteenden.

Branschen lämnade inspel genom Jenni Ranhagen på Näringslivets transportråd och Tina Thorsell på Transportföretagen. Se presentationerna här. Branschens företrädare betonade att krisen är långtifrån över och att en ny varselvåg riskerar att utlösas om stöden inte utvecklas, förlängs och blir mer träffsäkra, genom exempelvis reduktion av banavgifter.

Järnvägsdagen är framflyttad till den 24 november 2021 på grund av coronapandemin. Evenemanget engagerar genom aktivt moderatorskap, möten och nätverkande och vi ser därför fram emot att hålla Järnvägsdagen när vi förhoppningsvis kan ses igen i ett större sammanhang.

Som bekant nådde inte LAS-förhandlingarna ända fram. När tiden för förhandlingarna löpte ut vid midnatt den 30 september hade parterna LO, PTK och Svenskt Näringsliv inte kommit överens. Läs mer i separat artikel.

Järnvägsdagen 2020 siktar in sig på 2021

Järnvägsdagen flyttas fram till nästa år. Järnvägsdagen skulle ha ägt rum den 30 november i Stockholm, men på grund av covid-19-pandemin har Swedtrain och Tågföretagen beslutat att skjuta den framåt i tiden. Nytt datum för Järnvägsdagen är den 24 november 2021 på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Järnvägsdagen är ett populärt evenemang och ett värdefullt tillfälle att skapa nätverk samt att mötas inom branschen vilket är svårt att ersätta med ett digitalt evenemang. Vår ambition har varit att genomföra Järnvägsdagen enligt plan men vi har även stått redo att flytta fram dagen om situationen kräver det. Nu tar vi nya tag med att ta fram ett fullspäckat program för 2021 och ser fram emot att träffa er alla den 24 november 2021.

Medielänkar vecka 40

Mer än var åttonde resenär kommer att överge kollektivtrafiken efter coronapandemin.

”På längre sikt ser vi en jättestor risk att vi som bransch inte längre har de finansiella musklerna att kunna fortsätta investera i hållbara lösningar”, säger Transdevs nytillträdda vd Anna Höjer till Dagens Industri.
Läs mer på di.se

Att öka transporterna på den redan elektrifierade järnvägen det snabbaste sättet att elektrifiera transporterna.

Regeringen föreslår tillsammans med centern och liberalerna en kraftfull satsning på elektrifiering av transporterna. Men i den ingår ingen satsning på järnvägen annat än tidigare bidrag med 500 miljoner kronor extra för att minska underhållsskulden.
Läs Svenska Järnvägsfrämjandets pressrelease på mynewsdesk.se

Nordens första ånglok med automatiskt säkerhetssystem

Det statliga Järnvägsmuseet i Gävle kör historiska tåg på hela det svenska järnvägsnätet. För att kunna fortsätta med det även i framtiden har museet själva försett ett av sina ånglok, tillverkat 1919, med ett automatiskt säkerhetssystem.
Läs mer på infrasverige.se

Första bilderna på Västtrafiks nya snabbtåg

Nu har de nya snabbtåg, som i framtiden ska trafikera Västsverige, anlänt till Bombardiers testanläggning i Tyskland. – Förhoppningen är att de ska vara redo att möta kunderna i början av 2023, säger Jarl Samuelsson på Västtrafik.
Läs mer på gp.se

MTRX är Sveriges tredje mest innovativa företag enligt SII

MTRX placerade sig på en tredje plats efter IKEA och Spotify. Dessutom blev tågbolaget också för andra året i rad rankat etta i sin kategori ”Transport”.
Läs mer på turismnytt.se

Så kan detaljhandeln öka vinsten och minska utsläppen

Om vi både minska klimatpåverkan och samtidigt transportkostnaderna behöver vi prioritera lokala producenter och flytta gods från lastbil till järnväg och sjöfart.
Läs mer på aktuellhallbarhet.se

Ny vd för Svensk Kollektivtrafik

Svensk Kollektivtrafiks styrelse har utsett Johan Wadman till ny vd för branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Johan Wadman är idag trafikdirektör på Region Uppsala och tillträder sin nya tjänst vid årsskiftet. Han ersätter Helena Leufstadius som kommer att avsluta sitt uppdrag och gå i pension.
Läs mer på dagensinfrastruktur.se

Almega om LAS-förhandlingarna: ”Beklagligt att vi inte nådde ända fram”

Parterna LO, PTK och Svenskt Näringsliv har inte kunnat enas i förhandlingarna om LAS, omställning och a-kassa.
Läs mer på almega.se