Fyra gd:ar i samma rum

I närvaro av alla fyra generaldirektörer från Transportstyrelsen, Trafikverket, LFV och Sjöfartsverket höll Transportstyrelsen i veckan en näringslivsträff. Det bredare mötet var en respons på önskemål från näringslivsträffen 2019, där man slog fast att det är viktigt med proaktivitet och samarbeten från myndigheternas sida i våra gemensamma frågor. Då kan vi göra saker bättre tillsammans.

Transportstyrelsen arbetar för närvarande med att dra slutsatser kopplade till budgetpropositionen, som för myndighetens del innebär besparings- och effektiviseringskrav. Men den långsiktiga inriktningen ligger fast. De jobbar också med aktörs- och scenarioanalys för att förutse kommande utveckling. När vi nu går från kris till det nya normala är det av stor vikt för Transportstyrelsen att successivt samla fakta och kartlägga förändrade beteenden.

Branschen lämnade inspel genom Jenni Ranhagen på Näringslivets transportråd och Tina Thorsell på Transportföretagen. Se presentationerna här. Branschens företrädare betonade att krisen är långtifrån över och att en ny varselvåg riskerar att utlösas om stöden inte utvecklas, förlängs och blir mer träffsäkra, genom exempelvis reduktion av banavgifter.

Järnvägsdagen är framflyttad till den 24 november 2021 på grund av coronapandemin. Evenemanget engagerar genom aktivt moderatorskap, möten och nätverkande och vi ser därför fram emot att hålla Järnvägsdagen när vi förhoppningsvis kan ses igen i ett större sammanhang.

Som bekant nådde inte LAS-förhandlingarna ända fram. När tiden för förhandlingarna löpte ut vid midnatt den 30 september hade parterna LO, PTK och Svenskt Näringsliv inte kommit överens. Läs mer i separat artikel.

Läs hela nyhetsbrevet inklusive medielänkar