Hoppa till innehåll
Årets framtidståg avgår som vanligt i höst, men digitalt. Framtidståget är inspirationslektioner för elever i årskurs 9 inför gymnasie- och yrkesvalet. Tanken är att inspirera till framtida yrkesval och vi vill så klart att de blir intresserade av järnvägsbranschen.

I år visas inspirationsföreläsningarna enbart digitalt, allt är förinspelat, både Framtidstågets lektion och bransch-/företagsfilmerna.

Tågföretagen deltar i Framtidståget inom ramen för arbetet i JBS, Järnvägsbranschens samverkansforum. Det finns flera filmer från branschen, om att jobba som lokförare, signaltekniker och tekniker/ingenjör.

JBS har också en egen webbplats med information kring utbildningar, yrken och jobb, järnvägsjobb.se. Där kan du läsa mer eller hänvisa personer som är nyfikna på järnvägsbranschen.