Hoppa till innehåll
personer går på tåg vid perrong

Investeringsram 205 miljarder

Det är inget lätt uppdrag Trafikverket har fått. Med Sverigeförhandlingens gedigna utredning i fonden – som bärs upp av omfattande bostadsbyggande – ska nu en utbyggnad av nya stambanor föreslås som klarar ett grovt tillyxat investeringstak på 205 miljarder kronor. Att politiker av olika färg vill pruta på projekt i hundramiljardersklassen är förståeligt. Dock är det ett vågspel att alltför ensidigt fokusera på den initiala investeringskalkylen när samhällsutveckling, effekterna för det samlade transportsystemet och livscykelkostnad borde vara bärande.

Med det sagt anser Tågföretagen att det – i utredningsfasen – finns all anledning att analysera vad vi kan skapa i form av hållbara framtidslösningar för nya stambanor inom en skarp investeringsram. Trafikverket har i en första runda av utskickat tankematerial skruvat hårt, med antaganden om flytt av stationer från centrala till mer perifera lägen. Trafikverket har dock avstått från att föreslå besparingar avseende snabbare utbyggnad, byggteknik och systemutformning. Vidare är inte de nyttor som en utökad trafikering skulle leda till analyserade. Vi hoppas se dessa aspekter omhändertagna i slutet av februari 2021 när Trafikverkets regeringsuppdrag ska presenteras. Läs om den fortsatta processen och Tågföretagens initiala inspel här.

Resandeutvecklingen förskräcker. Under mars rasade biljettförsäljningen med över 90 procent på en vecka och vi fick en ihållande period av lågt resande i kollektivtrafiken, särskilt i den långväga tågtrafiken. Trots det har vi upprätthållit avgångar i hela landet – dock med något lägre frekvens – för att möjliggöra acceptabel distans ombord på tågen. Efter sommaren ökade vi gradvis trafiken igen och resandet återhämtade sig till ungefär hälften av den normala. När förnyade restriktioner presenterades under vecka 43 upprepades mönstret från i våras och resandet rasade. Summeringen i slutet av 2020 är dyster och Sveriges tågföretag gör stora förluster. Hela ekosystemet är hotat, inklusive underleverantörer av tjänster. Utan stöd påverkas branschens förmåga att tillhandahålla nödvändig kapacitet när pandemin är över när efterfrågan stiger snabbt igen. Hela samhällets återhämtning kommer saktas ned till följd av försvagningen av vår bransch. Stora värden står på spel.

Nästa vecka presenteras EU Strategy for Sustainable and Smart Mobility och vi räknar med att EU-kommissionen bekräftar järnvägens roll som ryggrad för Europas omställning till mer hållbara transporter. Minskning av växthusgaser står i centrum men hållbara transporter handlar även om arbetsvillkor, minskad trängsel, minskad olycksstatistik, minskat buller från trafiken och minskade utsläpp av partiklar från vägbana och däck. Områden där järnvägen står väl rustad för framtiden. 2021 pågår Year of Rail och vi ser fram emot ett ökat intresse för långa järnvägstransporter inom Europa.

Medielänkar vecka 49

Nya stambanor mer lönsamma om de kostar

Visserligen byggdes de klassiska centralstationerna från förrförra seklet en bit utanför dåtidens stadscentra. Det syns både i Stockholm, Göteborg och Malmö, liksom i Uppsala och Lund.
Läs artikeln på di.se

Eneroth redo att höja kostnadstaket för snabba tåg

Kostnadstaket för den nya höghastighetsjärnvägen är inte hugget i sten och utgångspunkten är fortfarande att bygga vidare på Sverigeförhandlingens uppgörelse med kommunerna. Det beskedet ger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) till Di.
Läs artikeln på di.se

Trafikverket: Prognoser innebär inte rekommendationer

REPLIK. Det förekommer flera grundläggande missuppfattningar i Järnvägsfrämjandets debattartikel. Prognoser utgör vare sig politiska rekommendationer eller visioner för trafik- och samhällsplanering, skriver Trafikverket.
Läs repliken på altinget.se

”Trafikverkets planering krockar med lokala miljömål”

REPLIK. För lite transporteffektivitet och för mycket biodrivmedel är ingen robust plan, skriver Julia Hansson och Anders Roth, IVL, samt Christer Ljungberg, Trivector, som ett svar till Trafikverket.
Läs repliken på nyteknik.se

”Elvägar är ett dyrt och onödigt sidospår”

Enligt EU:s Green Deal ska ”En betydande del av de 75 procent av de inre godstransporter som i dag fraktas på väg flyttas över till järnväg och inre vattenvägar. Detta kommer att kräva åtgärder för bättre förvaltning av och ökad kapacitet på järnvägar och inre vattenvägar, som kommissionen tänker lägga fram senast 2021.”
Läs repliken på nyteknik.se

Analys: Outnyttjad potential för arbetsgivare att jobba med hållbar mobilitet

När företagen nu ska förverkliga sina mål om att bli klimatneutrala finns det många goda skäl att även titta på anställdas pendlingsresor
Läs artikeln på aktuellhallberhet.se

Järnvägen mellan Hyvinge och Hangö i södra Finland elektrifieras

Målet är att förbättra järnvägstransporternas kostnadseffektivitet och minska de skadliga utsläppen från trafiken.
Läs artikeln på infratrukturnyheter.se

En höst full av dialog

– Det samlade budskapet från leverantörerna är att man ser Göteborg-Borås och hela satsningen på den nya stambanan, som är den största järnvägssatsningen i modern tid i Sverige, som otroligt spännande. Man vill vara med på tåget, om man ska använda det uttrycket, och det finns ett stort intresse att delta på ett eller annat sätt, säger Jessica Dosenius.
Läs artikeln på upphandling24.se

Efter tio år börjar Citytunneln bli för trång

I vår väntas Öresundstågen och SJ:s X2000-tåg gå i tätare trafik till Danmark. Om nio år kör nya snabbtåg förbi på väg till Hamburg. Det brådskar med en utbyggnad.
Läs artikeln på sydsvenskan.se

Ekobonusen förlängs

För att bidra till en överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart fortsätter regeringen satsningen på ekobonusen för sjöfarten fram till 2022. Det innebär att rederier fortsatt kan ansöka om stödet hos Trafikverket
Läs artikeln på dagensinfrastruktur.se

Skandia investerar en miljard i europeiska tåg

Flera större investerare söker nu efter hållbara placeringar för att framtidssäkra sina portföljer. En av dem är det svenska pensionsbolaget Skandia som via en obligation utfärdad av Eurofirma satsar en miljard kronor på att modernisera tågtrafiken i Europa
Läs artikeln på di.se

SJ tar över Krösatågens trafik

SJ AB tar över Krösatågens trafik från och med den 12 december 2021 och tolv år framöver.
Läs hela artikeln på vxonews.se

Så bidrar ISS till att hålla kollektivtrafiken igång

Under den pågående globala pandemin, har stora delar av samhället tvingats till omfattande förändringar. En av de branscher som drabbats särskilt hårt är transportsektorn, som har fått se andelen resenärer sjunka kraftigt, samtidigt som kraven på att upprätthålla en säker, hygienisk och trängselfri verksamhet ökat.
Läs artikeln på di.se