Hoppa till innehåll
Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, har nyligen träffat Infrastruktur- och Utbildningsdepartementet för att diskutera möjligheten att bygga upp ett nationellt kompetensråd. Regeringen behöver insikt om att utbyggnad och underhåll av järnväg kräver kompetens, det vill säga fler utbildningsplatser.

Bland annat ska JBS återkomma till regeringskansliet med en beskrivning hur yrkeshögskolor och högskolor, skulle kunna dra fördel av eller vara en del av ett nationellt kompetensråd.

Kompetensfrågan är viktig för branschen och den diskuterades på JBS senaste styrelsemöte. Läs mer om JBS pågående arbete med kompetensfrågorna.