Hoppa till innehåll
Den 19 januari kom Myndigheten för yrkeshögskoleutbildningars, MYH:s, beslut om vilka yrkesutbildningar som kommer att starta hösten 2021. Fem av de tio som ansökte om kursstart för lokförarutbildning har fått sin ansökan beviljad. Utbildningarna kommer att gå i Stockholm, Boden, Nässjö, Göteborg och Hallsberg.

MYH har också beviljat kursstart för tågtekniker i Stockholm, tekniker spårbundna fordon i Falköping och systemtekniker spårfordon i Västerås.

Nästan 40 000 utbildningsplatser

Av de totalt 1482 inkomna ansökningarna om att bedriva YH-utbildningar har myndigheten beviljat 484. Sett till antalet utbildningsplatser rör det sig om fler än någonsin tidigare, närmare 40 000. Sammanräknat med tidigare års beslut omfattar yrkeshögskolans totala utbud nu drygt 128 000 utbildningsplatser med slutår 2021 och framåt. Det innebär att utbudet ökar med 12 procent