Hoppa till innehåll

Elvägar genererar laddade stickspår

Nyligen presenterade Trafikverket sin analys av förutsättningar för utbyggnad av elvägar. Slutsatsen är att snabbladdning för tunga fordon är mer effektivt än att bygga ut elvägar. Kanske är det symtomatiskt att järnvägen, som redan bidrar till gröna elektrifierade transporter, inte tagits upp som alternativ. Det skriver Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen, i en debattartikel på Dagens infrastruktur.

Det är ovanligt tydliga slutsatser som dragits av den myndighet som har ansvar för ett trafikslagsövergripande perspektiv vid utvecklingen av vårt transportsystem. Det är dock symtomatiskt att en övertro på ”nya lösningar” inom vägtrafiken leder till att järnvägen – som redan utför gröna elektrifierade transporter – inte tagits upp som alternativ i analysen. Avsaknaden av analys av järnvägens och sjöfartens förmåga att i framtiden ta över långväga transportvolymer, och därmed bidra till minskade utsläpp från transporter, är slående. Väl etablerade principer för utvecklingen mot ett transporteffektivt samhälle har fått stå tillbaka för ensidigt teknikfokus.