Hoppa till innehåll

I veckan presenterade Trafikverket sin analys av förutsättningar för utbyggnad av elvägar. Trafikverkets analyser visar att snabbladdning för tunga fordon är mer effektivt med den snabba utvecklingen av batterier än att bygga elvägar. Det är ett sunda slutsatser som dras nu.

En rimlig fråga är varför järnvägen, det redan elektrifierade transportslaget, inte förekommer som alternativ i dessa analyser. Det finns flera möjligheter för järnvägen att utöka godstransporterna. KTH har visat på att nya stambanor skulle kunna öka godstransporterna 2–3 gånger. Lägger man också till att förlänga godstågen till 1 050 meter så kan ökningen lågt hamna på 3–4 gånger mer än idag. Analyser från exempelvis Trafikanalys – En breddad ekobonus lyfter att förutsättningarna för järnvägen att bidra till att uppnå klimatmålen är ännu starkare, eftersom ”nära hälften av det inrikes vägtransportarbetet kan flyttas över”.

Samtidigt pekar indikationer från byggsektorn på att det går att bygga ytterligare elvägar i form av nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg på nio år. En sådan infrastruktursatsning skulle vara en viktig förutsättning för Sverige att nå klimatmålen i närtid.

Här hittar du mer information om elvägar och transportsektons belastning på samhället.