Hoppa till innehåll

Vi har redan elektrifierade transporter

I veckan presenterade Trafikverket sin analys av förutsättningar för utbyggnad av elvägar. Slutsatsen är att snabbladdning för tunga fordon är mer effektivt än att bygga ut elvägar. Vi har tidigare varnat för ett betamaxsyndrom om Sverige skulle välja en elvägsstandard som ingen vill ha när den tas i drift. Kanske är det symtomatiskt att järnvägen, som redan bidrar till gröna elektrifierade transporter, inte tagits upp som alternativ. Trafikverkets analyser bidrar med sunda utgångspunkter. Vi noterar att enligt Trafikanalys kan nära hälften av inrikes vägtransportkilometer flyttas till järnväg och med en snabbare utbyggnad av nya stambanor kan överflyttningen accelereras. Läs mer i separat artikel.

Rapporttunga tider – efter tre års arbete släppte Trafikverket tillsammans med danska kolleger en förberedande studie av fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg. Förbindelsen är inte dimensionerad för godståg, vilket har varit känt redan från starten av uppdraget, och missar delvis persontrafikens behov av kapacitet till Köpenhamn mot kontinenten. I tider när ökad kapacitet och redundans för näringslivets transporter står högt på agendan är det svårt att se studien som en väg framåt. Det har nu tagit tre år att få fram beskrivningen av ett – visserligen intressant – referensprojekt. Är det tre förlorade år? Kanske inte, men det är nu glasklart att andra alternativ måste lyftas upp till grundliga studier av våra transportmyndigheter. Andra alternativ, som Europaspårets förslag, bör snarast få relevant uppmärksamhet.

Dialogen med Infrastrukturdepartementet om stöd till branschen fortsätter. Vi måste nå fram med att det är orimligt att staten i pandemitider möjliggör att resenärer i offentligt upphandlad kollektivtrafik garanteras normala förutsättningar när behovet av stöd för att upprätthålla längre pendling helt glöms bort.

Branschen erfor i slutet av förra veckan att Inlandsbanans överklagande från i mars 2020 av upplåtelse av sträckan Arvidsjaur-Jörn till extern part i 30 år inte tas upp av regeringen. Tågföretagen ifrågasätter om Trafikverkets styrelse fattat ett beslut som tar alla relevanta hänsyn på basis på en transparent process i kritiska frågor för det framtida svenska transportsystemet.

Det var en vecka späckad med intressanta inspel och nyheter, både från branschen och i nyhetsmedia avslutas.

Trevlig läsning.

Remissvar Trafikverkets inriktningsunderlag

Väl fungerande infrastruktur och hållbara transporter för näringslivets konkurrenskraft och för Sverige som nation är utgångspunkten för Tågföretagens remissyttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022—2033 och 2022—2037, dnr I2020/02739. Läs mer

Medielänkar vecka 5

”Regeringens väg riskerar göra utmanande situation än värre”

DEBATT. Pandemin medför stort resenärstapp och underskott för kollektivtrafiken. Den statliga kompensationen för 2021 är inte tillräcklig. Mer måste till för att trafiken ska kunna upprätthållas, skriver Svensk kollektivtrafik.
Läs artikeln på altinget.se

Årsrapport: Oförändrat förtroende för kollektivtrafiken trots pandemin

Resenärerna har ett fortsatt gott förtroende för sin regionala kollektivtrafik. Trots ett mycket tufft år med pandemi och minskat resande ligger nöjdheten med senaste resan kvar på fjolårets nivå och nöjdheten med kollektivtrafiken i stort har till och med ökat. Det visar årsrapporten från Svensk Kollektivtrafiks kvalitets- och resvaneundersökning Kollektivtrafikbarometern.
Läs artikeln på svenskkollektivtrafik.se

Fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg

En växande befolkning pressar infrastrukturens kapacitet, påverkar mobiliteten och förlänger restiderna – Öresundsregionen är idag Skandinaviens största storstadsregion med över fyra miljoner invånare. Invånare som allt oftare reser över gränserna.
Läs artikeln på trafikverket.se

Kasta inte pengarna i sundet

En ny fast Öresundsförbindelse mellan Helsingborg och Helsingör skulle kosta skattebetalarna mångmiljardbelopp, men till ingen nytta. SJ, som vill öka tågtrafiken till Köpenhamn och kontinenten, säger att den föreslagna HH-tunneln är ointressant, medan exportindustrin menar att alternativen måste utredas.
Läs artikeln på timbro.se

Vill se kortare restid mellan Oslo och Stockholm: ”Lämpar sig för alternativ finansiering”

I vår ska regeringen lägga fram en ny infrastrukturproposition till riksdagen. Därför vill Stockholms Handelskammare nu lyfta frågan om att korta restiden med tåg mellan Stockholm och Oslo. Kostnaden beräknas till 64 miljarder kronor.
Läs artiklen på di.se

Interpellation riksdagen: Snabbare järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Oslo

Interpellationsdebatt i riksdagen den 2 februari 2021.
Se debatten på riksdagen.se

Nytt godstransportråd för att förbättra transporterna i Mälardalen

Böcker och kläder, stål och trävaror. Varje år fraktas 150 miljoner ton gods i Stockholm-Mälarregionen. Nu samlas politik, akademi och företag i ett nytt godstransportråd för att förbättra transporterna och öka hållbarheten.
Läs artikeln på dagensinfrastruktur.se

Karolina Boholm: Viktiga frågor för Godstransportrådet

”Inom Stockholm-Mälarregionen finns många viktiga frågor som Godstransportrådet behöver adressera.” Karolina Boholm är transportdirektör på Skogsindustrierna och ingår i det nystartade Godstransportrådet. I en krönika skriver hon om sina tankar inför arbetet. Rådet samlar politik, myndigheter, akademi och näringsliv och hade sitt första möte den 29 januari.
Läs artikeln på malardalsradet.se

Trafikverket: Avvakta med att bygga elvägar – risk att man satsar på fel teknik

Bristen på laddinfrastruktur är ett hinder för en snabb elektrifiering av tunga lastbilar – och nätverket behöver byggas ut omedelbart. Däremot bör man avvakta med en storskalig utbyggnad av elvägar. Risken att satsa på fel häst är för stor, fastslår Trafikverket i en rapport.
Läs artikeln på di.se

Förslag: Laddstolpar för lastbilar

Vänta med elvägarna, satsa i stället stort på laddstolpar för tunga fordon de närmaste tio åren. Trafikverket föreslår att upp mot 6,5 miljarder kronor satsas på utbyggnaden de närmaste tio åren.
Läs artikeln på svd.se

Trafikverket: Snabbladdare gör större nytta än elvägar

Batteriutvecklingen går så fort att nyttan med elvägar urholkas. Därför vill Tafikverket på kort sikt fokusera på snabbladdare för ellastbilar. Vad som sker på längre sikt återstår att se.
Läs artikeln på nyteknik.se

Train Alliance köper rikskombiterminalen i Rosersberg

Train Alliance Sweden har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Stockholm Nord Kombiterminal, en av få rikskombiterminaler i Sverige och en av Sveriges största fullserviceterminaler med anslutning till Trafikverkets infrastruktur.
Läs artikeln på jarnvagsnyheter.se

China presents freight train to break speed record with 350 kmph

A new record has been claimed for the fastest freight train in the world. The Chinese train manufacturer CRRC Tangshan presented its new bullet train, designed to carry cargo at a speed of 350 kilometers per hour. The new type rolled off the production line in Tangshan, in north China’s Hebei Province, on 23 December.
Läs artiklen på railfreigth.com

Jätteaffär klar inom järnvägsbranschen

Alstoms förvärv av Bombardier Transportation är slutfört – blir global gigant och helt dominerande i järnvägssverige.
Läs artiklen på rt-forum.se