Hoppa till innehåll
man framför avgångstavlan på en tågstation

Förändringar i beteendet har stor betydelse!

Efter SR:s rapportering i förra veckan om kritiken mot Trafikverkets inriktningsunderlag har myndigheten återkommit med en del svar. Det var framför allt landets länsstyrelser och Naturvårdsverket som ansåg att Trafikverket borde göra mer för att bidra till ett transporteffektivt samhälle, exempelvis minskande av resandet med bil. Sven Hunhammar, måldirektör för miljö, konstaterade dock att det är rimligt att utgå från att vägtrafiken ska öka. Och kollektivtrafikens möjligheter att genom beteendeförändringar bidra till väsentligt minskade utsläpp från transportsektorn underkänns av Trafikverket. Jonas Eliasson, måldirektör för tillgänglighet, konstaterade i en intervju att Trafikverket gör många rapporter och att det har hänt att man släppt en eller annan rapport som gett intrycket av att det är lättare att minska trafiken än vad man haft fog för. I en färsk rapport om pandemins påverkan på transportmarknaden reflekterar Transportstyrelsen betydelsen av ändrade beteenden.

Vår syn på saken är att alla utredningsrapporter och planunderlag inte självklart innehåller facit, tvärtom det finns alltid utrymme för befogad kritik. Men denna typ av uttalanden från Trafikverkets måldirektörer är problematiska eftersom de riskerar att bidra till en uppgivenhet inför en av kollektivtrafikens – och vårt framtida transportsystems – viktigaste uppgifter, nämligen att bidra till hållbara transporter och uppfyllandet av klimatmålen.

I onsdags fick vi audiens via skype hos statssekreterare Malin Cederfeldt Östberg, som vid mötet hade flera tongivande politiskt sakkunniga och tjänstemän vid sin sida. Högst på listan stod stödåtgärder till våra hårt sargade medlemsföretag inom persontrafiken som uppvisar kraftiga omsättningstapp, 50–60 procent för helåret 2020. Vi upplevde det som ett bra och konstruktivt möte med seriöst intresse för våra frågor. Särskilda stödåtgärder till en samhällsbärande funktion som långdistanståg – och ekosystem som upprätthåller funktionen – är dock långt ifrån lika självklart som stöd till inrikesflyget. Regeringen uttrycker förståelse för det pressade läge som branschen befinner sig i och man följer läget noga. Det är nu ett kritiskt skede i pandemihanteringen. Inget stöd utlovades utöver tidigare beslutade mer generella insatser. Framstötar har dock gjorts i frågan även mot Finansdepartementet och vi noterar att interpellationsdebatt om stöd i form av sänkta banavgifter väntar i riksdagen den 9 mars. Andra frågor vi tog upp var statlig medfinansiering av ERTMS-ombordutrustning och att de samhällsekonomiska kalkylmodellerna inte hjälper oss att nå våra transportpolitiska mål. Vi noterade engagemang från statssekreterarens sida i dessa frågor.

Medielänkar vecka 8

Elvägar genererar laddade stickspår

Nyligen presenterade Trafikverket sin analys av förutsättningar för utbyggnad av elvägar. Slutsatsen är att snabbladdning för tunga fordon är mer effektivt än att bygga ut elvägar. Kanske är det symtomatiskt att järnvägen, som redan bidrar till gröna elektrifierade transporter, inte tagits upp som alternativ, skriver Gustaf Engstrand, Tågföretagen.
Läs artikeln på dagensinfrastruktur.se

Debattinlägg: ”Svenska nationella intressen tvingar fram lösningar som inte är de bästa för Öresundsregionen.”

Att en miljon människor separeras av fyra kilometer vatten borde räcka för att etablera en fast förbindelse mellan dem. Istället omöjliggörs projektet av den svenska staten som inte ser något nationellt intresse i att de får kontakt med varandra. Det är en ytterst otidsenlig inställning, skriver Uffe Palludan, framtidsforskare.
Läs artikeln på sydsvenskan.se

Vill se förbättrad uppkoppling på tåg

IT&Telekomföretagen och Tågföretagen välkomnar Post- och telestyrelsens rapport med föreslagna åtgärder för att förbättra uppkopplingen på tåg. Rapporten, som nyligen lämnades till regeringen, är ett uppdrag som myndigheten fick för att prioritera insatser som ger effekt på högtrafikerade järnvägsstråk med stor andel passagerartrafik i alla landsdelar.
Läs artikeln på infrastrukturnyheter.se

Green Cargo firar 20-årsjubileum 2021

Trafikverket anklagas för att planera för en ohållbar klimatomställning

Vägtrafiken kan öka kraftigt samtidigt som Sverige når sina klimatmål, enligt Trafikverket. Det budskapet möter nu skarp kritik av både miljörörelser och flera tunga myndigheter. ”Det är inte rimligt att nå klimatmålet till vilket pris som helst”, säger Ola Hansén, rådgivare på WWF som istället vill se satsningar på minskad trafik
Läs artikeln på tidningesyre.se

Fossilfrihet skapar en ny industriell era

LEDARE. Stålindustrin följer nu fordon och energi in i en mer klimatvänlig och hållbar industriell era. Det gör plötsligt stålet intressant för nya grupper av investerare och aktörer.
Läs artikeln på di.se

Bill Gates: My green manifesto

The billionaire philanthropist offers four bold ideas to help business take on the climate crisis.
Läs artikeln på ft.com