Hoppa till innehåll

Inlandsbanans överklagande från i mars 2020 av beslutet om upplåtelse av sträckan Arvidsjaur-Jörn tas inte upp av regeringen. Trafikverkets beslut att Skanska ska få ensamrätt på sträckan i 30 år tycks därmed bli allt svårare att ändra på. Inlandsbanans vd Peter Ekholm säger till SVT att han är kritisk till beslutet att ge en operatör ensamrätt till bana som kan komma att behövas för godstrafik i framtiden när Sveriges järnvägssystem har kapacitetsbrist.

Tågföretagen har under 2020 tillskrivit Trafikverkets styrelse och vi menar att Trafikverket i sitt beslut inte har tagit hänsyn till en rad relevanta aspekter. Beslutsprocessen har saknat transparens och involvering från järnvägsbranschen. Det finns en låg rad perspektiv som bör hanteras i en sådan här beslutsprocess, exempelvis hänsyn till delsträckans roll i helheten av järnvägssystemet och redundans – eller potentiella roll i detsamma, olika branschaktörers behov och intressen, andra infrastrukturförvaltares intressen, uppfyllandet av övergripande klimatmål och samhällsmål, värdet av den förändrade användningen i relation till risker och därtill kopplade konsekvensanalyser och inte minst transportsystemets hela funktionalitet och den konkurrenskraft det skapar.

Tågföretagen söker nu Trafikverkets styrelse för att lyfta dessa aspekter på förfarandet. Det är helt enkelt oacceptabelt med en så bristfällig process i så stora och kritiska frågor för kapaciteten i det svenska transportsystemet och vår framtida konkurrenskraft.

Fotograf: Johan Nilsson/Inlandsbanan