Hoppa till innehåll

Det finns ett generellt samband mellan minskat antal persontåg och ökad punktlighet under pandemin. Men med det sagt så är antal tåg inte det som har största påverkan på punktligheten. Det visar Tillsammans för tåg i tid, TTT:s, analys av Trafikanalys data som presenterades på TTT:s tematräff Covids påverkan på punktlighet.

Anders Wigren, analysgruppen Trafikverket, har för TTT:s räkning tagit fram analysen som också visar att effekten av punktligheten avtar i takt med att antal persontåg ökar igen. Nu kommer TTT undersöka om färre på- och avstigningar som leder till kortare uppehåll på stationerna också leder till högre punktlighet.

På tematräffen deltog också Olov Lindfeldt, trafikplaneringschef MTR Pendeltågen. MTR har sett en ökande punktlighet sedan 2018 då de började arbeta systematiskt med bland annat att se över infrastrukturfel, ta fram åtgärder för att minska obehöriga i spår samt öva och utvärdera störningar. Antalet resenärer i pendeltågstrafiken har ökat stadigt fram till februari 2020 då trenden bröts av pandemin. MTR kan se att när pandemin lugnade ner sig under sommar och tidig höst ökade antalet resenärer igen för att avbrytas av pandemins andra våg i oktober 2020. Den fortsatta positiva trenden för punktlighet har fortsatt även under pandemin.

TTT kommer att göra vidare analyser om punktligheten för person- och godstrafik. Här kan du läsa mer om tidigare analyser av punktligheten under pandemin.

Vill du veta mer om punktlighet?

Då kan du läsa mer om vad Tågföretagen skriver om TTT och på  TTT:s  webbplats och passa på att gå på deras tematräffar inom området. TTT drivs av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS.