Hoppa till innehåll

Välkommen till Tågföretagens årsmöte den 12 kl 13.00. Det formella årsmötet följs som vanligt av ett kortare konferensprogram på temat Första året med Tågföretagen – tillbakablick och framåtblick.

Program

Kl 13.00 Årsmöte

Kl 13.30 Första året med Tågföretagen – tillbakablick och framåtblick

Här kan du ta del av årsmöteshandlingarna.

Tid och plats

Årsmötet är den 12 maj kl 13.00 – 14.15 på Teams.

Anmälan

Anmäl dig via mejl. Ange namn och företag på den/de personer som önskar delta.

Deltar flera företrädare från samma företag i årsmötet kan endast en utöva medlemmens rösträtt. Som framgår av stadgarnas § 16 ska medlem som önskar framföra ärende vid stämman inkomma med detta skriftligen senast två veckor före årsmötet.

Teamslänk skickas ut inför mötet till de som anmäler sig.