Hoppa till innehåll

Den 2 september avgår Connecting Europe Express från Lissabon. Tåget ska besöka 26 länder och mer än 40 städer på sin resa genom Europa. Till Sverige, närmare bestämt Malmö och Stockholm, kommer tåget den 1-2 oktober och avslutar sedan sin resa i Paris den 7 oktober.

 Genom sin resa kors och tvärs över kontinenten, från Lissabon till Bukarest, Berlin till Paris, följer Connecting Europe Express de rutter som binder oss samman, oavsett länder, affärsliv eller människor. Som en symbol för det som kopplar oss samman påminner det här tåget oss om att vi fortfarande har en lång väg och mycket arbete kvar innan järnvägen är européernas förstahandsval när det gäller transporter. Välkommen till Connecting Europe Express när det stannar på en station nära dig och ta del av de aktiviteter som kommer ske runt om i Europa, säger Adina Vălean, transportkommissionär EU.

På bilden ser du den planerade rutten för Connecting Europe Express. Vid varje stopp kommer det att vara lokala aktiviteter som belyser järnvägens viktiga roll i dagens samhälle och hur vi kan attrahera fler resenärer och öka godset på järnvägen.

Läs mer om Connecting Europe Express

Tre tåg körs samtidigt

Connecting Europe Express kommer att köras som tre olika tåg för att passa de olika spårvidder som används i Europa. Ett separat tåg körs i Spanien och Portugal och ett annat körs i Estland, Lettland och Litauen.

Tågen kommer att ha sex vagnar där två har en utställning om teknik och innovationer inom järnvägen samt hur EU stödjer infrastrukturprojekt. Det kommer också att finnas konferens sitt-, sov- och restaurangvagnar samt möjlighet att ha konferenser ombord.

Connecting Europe Express är en del av europeiska järnvägsåret som du kan läsa mer om på trafikverket.se och på europa.eu.