Hoppa till innehåll

Den 27 maj presenterade regeringen en plan i fem steg för avveckling av restriktioner till följd av lägre smittspridning och att antalet covidpatienter minskar kraftigt. För järnvägen innebär det att den långväga kollektivtrafikens begränsningar planeras att tas bort den 15 juli. Steg 1 i denna plan inleds redan den 1 juni.

För järnvägssektorn är detta mer än välkommet då vi ser att efterfrågan på resor ökar i takt med att vaccinationsgraden ökar. Järnvägsföretagen står redo att välkomna sina resenärer och har beredskap att tillämpa de konkreta förslag som vi har lämnat till regeringen för ett säkert resande.

Regeringen påpekar att avveckling av införda restriktioner och rekommendationer måste ske ansvarsfullt och samtidigt innehålla beredskap för en eventuell ökning av smittspridningen.

För att avgöra om det är möjligt att införa ytterligare lättnader kommer bedömningen att göras utifrån indikatorer som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Dessa indikatorer omfattar smittspridning, belastning av sjukvård samt vaccinationsgrad i befolkningen.

Parallellt med detta arbetar man på EU-nivå för att möjliggöra resor mellan länder inom EU genom de vaccinationspass som ska vara klara den 1 juli, Coronavirus: Commission proposes a Digital Green Certificate. Detta är en viktig fråga för många järnvägsföretag då trafik även bedrivs över Sveriges gränser. Intyget kommer att kallas det Gröna beviset, vara digitalt och innehålla information om man är vaccinerad mot covid-19, om man redan haft sjukdomen eller om man gjort ett negativt covid-test inom 72 timmar.

En viktig pusselbit för att få systemet på plats är Europaparlamentets omröstning om intygen som sker i början av juni. Glädjande är att Sverige redan nu förbereder intygen och tanken är att de även ska kunna användas i Sverige även om det ännu inte kommit något beslut.

De fem stegen i korthet

Steg 1:  Innebär bland annat nya deltagartak för verksamheter som allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Serveringsställens öppettider förlängs till klockan 22.30. Rådet om distansundervisning för utbildning för vuxna tas bort. Träder i kraft den 1 juni.

Steg 2: Innebär bland annat höjda deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt höjda deltagartak för privata sammankomster. Serveringsställenas öppettider förlängs ytterligare och regleringen på maxantal per sällskap samt avstånd mellan sällskap tas bort. Rådet om att endast umgås med den närmsta kretsen tas också bort, men det är fortsatt bättre att ses utomhus. Sammankomster ska fortsättningsvis ske utan trängsel. Beräknas träda i kraft omkring den 1 juli.

Steg 3: Innebär bland annat att begränsningarna i långväga kollektivtrafik tas bort. Regleringar som begränsar kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer tas också bort. Beräknas träda i kraft den15 juli.

Steg 4: Innebär bland annat att deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster tas bort. Restriktionerna för restaurangnäringen lättas också, bland annat avseende storlek på sällskap. Beräknas träda i kraft i september.

Steg 5: Innebär att kvarvarande restriktioner lyfts. Uppdraget till vissa statliga myndigheter om att säkerställa att endast arbetstagare vars fysiska närvaro är nödvändig tas bort. Folkhälsomyndigheten häver allmänna råd kopplade till att undvika trängsel, arbeta hemma och särskilt god handhygien. Det är ännu inte fastställt när steg 5 kan inträda.