Hoppa till innehåll

En snabb utbyggnad av nya stambanor är fullt genomförbar. Snabba tåg på brobanor är visserligen något vi inte har byggt i Sverige hittills, men konceptet har äntligen börjat få fäste. Med modern etablerad teknik – innebärande anpassning av brobanor till svenska förhållanden – kan byggtiden reduceras till en bråkdel av vad som hittills varit normen. Det handlar om en fundamental omställning och produktivitetsökning i anläggningsindustrin med ökad grad av industrialisering och användning av prefabricerade moduler. Skanska har nyligen pekat på att nya stambanor kan byggas mellan våra tre storstäder på nio år. Och Trafikverket arbetar just nu med realistiska scenarier för snabbare utbyggnad av nya stambanor på landbroar, vilket vi lyfte i förra veckans nyhetsbrev.

Vad väntar vi på? Totalkostnaden och livscykelkostnaden blir väsentligt lägre, både markintrång och miljöpåverkan minskar kraftigt och byggtiden blir under 10 år. Trafikverket utreder för närvarande kostnadsbesparande potentialer och vi ser med tillförsikt fram emot nya besked i den delen. Det vore då även lämpligt att ta med alla dessa kostnadsbesparingar i uppdaterade förbättrade samhällskalkyler som också tar rimlig hänsyn till överflyttningseffekter motsvarande de kompletterande analyser, av exempelvis konsultfirman Jacobs, som nyligen publicerades av Trafikverket.

Uppdaterade kalkyler bör rimligen ta hänsyn till basala saker som ökad överflyttning, gränsöverskridande trafik, värdet av den betydligt kortare byggtiden samt bättre miljökalkyler med inträdet av klimatsmart betong där hårda krav ställs i upphandlingen. Och betongbetinget påverkar kostnaden endast marginellt. Trafikverkets bedömning är att kostnaden ökar med 5 procent som en följd av att arbetskraft fortfarande står för den helt dominerande delen. Läs mer i Trafikverkets rapport Marknadsanalys och möjliga överflyttningar från flyg och bil.

Perspektiven ”tid – funktion – kostnad” måste helt enkelt äntligen bli styrande och pricken över i är att livscykelkostnaden reduceras kraftigt med brobanor. Varför inte inspireras av det lyckade Öresundsbrokonsortiet och skapa projektbolaget ”Brobanan AB”?

Slutligen lite positiva besked för järnvägssektorn från EU-håll. EU:s transportministrar antog igår ett antal principer om järnvägens ledande roll för utvecklingen av smart och hållbar mobilitet. Läs mer här

Trevlig helg!

Medielänkar vecka 22

6,9 miljarder per mil – Trafikverket överväger japansk landbro för att rädda höghastighetsjärnvägen

Redan beslutade järnvägen Ostlänken beräknas kosta 5,4 miljarder per mil. Prislappen på nya sträckan Göteborg-Borås, som samtliga partier vill bygga, beräknas till 6,9 miljarder per mil – och riskerar bli en av Europas dyraste. De skenande kostnaderna har lett till att Trafikverket inom kort väntas offentliggöra en egen utveckling av en japansk modell där spåren läggs på pelare på 60 meter långa så kallade landbroar.
Läs artikeln på dn.se

Parisavtal och klimatlagen kräver nya stambanor

Med omedelbar byggstart, invigning 2030 och en finansiering utanför ordinarie infrastrukturbudget kan vi klara våra klimatåtaganden och få en ny järnväg, skriver företrädare för forskning, näringsliv och civilsamhälle.
Läs artikeln på di.se

Skanskas järnvägsexpert: ”Trafikverket lägger miljarder på konsulter”

Efter DN:s granskning på tisdagen av höghastighetsbanornas ekonomi hävdar byggkoncernen Skanskas expert att Göteborg-Borås går att bygga omkring 15 miljarder billigare och skulle kunna stå klar sju år tidigare.
Läs artikeln på dn.se

Järnvägen till framtiden – robustheten ligger i luften

Byggföretagens webbinarium den 2 juni handlade om byggprocessen för nya stambanor. Stora delar av höghastighetsbanan kan byggas på betongpelare i luften, vilket leder till snabbare byggtid och mer förutsägbara kostnader för projektet och således skapar robusthet både avseende genomförandet och ekonomin.
Titta på seminariet här

Det här webbinariet är ett i en seminarieserie från Byggföretagen