Hoppa till innehåll
en kille och tjej kramas framför tåg

Äntligen lättnader!

Igår presenterade regeringen en plan i fem steg för lättnader av restriktioner. Beslutet är en följd av lägre smittspridning samtidigt som antalet covidpatienter minskar kraftigt. För Sveriges långväga kollektivtrafik innebär detta att begränsningar tas bort från den 15 juli. Den stegvisa planen inleds redan den 1 juni och vi har sammanfattat den i en separat artikel. Vår hårt sargade bransch kan nu se ett tydligt ljus i slutet av en tunnel som varit alltför lång och krokig.

Dessa goda nyheter kom dock inte ensamma. Redan i onsdags trummade regeringen ut besked om en kraftig sänkning av banavgifter. Regeringen och samarbetspartierna C och L är överens om att avsätta 1,37 miljarder kronor till banavgiftsreduktioner under 2020 och 2021, se Tågföretagens pressmeddelande. Det är ett synnerligen välkommet stöd till person- och godstrafik på järnväg som utgör en samhällets och näringslivets ryggrad. Resenärerna kan se fram emot bättre förutsättningar för att den långväga tågtrafiken upprätthålls och utökas när samhället börjar återgå till det normala. Möjligheten att reducera banavgifter har varit en skarp rekommendation från EU.

För den som undrar om Trafikverket arbetar med realistiska scenarier för snabbare utbyggnad av nya stambanor, så kan vi bekräfta att så är fallet. Ett intressant seminarium på temat hölls nyligen av NJS – Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete. Totalkostnaden och livscykelkostnaden kan bli väsentligt lägre, både markintrång och miljöpåverkan kan minska kraftigt och byggtiden kan bli så kort som 25 mil järnväg på fyra år. Lösningen innebär anpassning av broteknik till svenska förhållanden. Du kan titta på seminariet här. Trafikverket utreder för närvarande kostnadsbesparande potentialer och vi ser med tillförsikt fram emot nya besked i den delen.

Som redan kommunicerats på olika sätt kommer Björn Westerberg, för närvarande branschchef på Tågföretagen, axla rollen som Director European Rail Advisory på WSP från den 16 augusti. Konsultföretaget WSP är en ledande leverantör för rådgivning och tjänster för infrastrukturutveckling och vi gratulerar WSP när de nu stärker upp med en av tågbranschens tyngsta pådrivare för utveckling. Vi önskar Björn lycka till i denna spännande roll!

Medielänkar vecka 21

Miljardstöd till återstart av järnvägen

Pandemin har slagit hårt mot järnvägstrafiken. Nu skjuter regeringen och samarbetspartierna till 1,37 miljarder kronor för att sänka banavgifterna.
Läs hela artikeln på aftonbladet.se

1,3 miljarder för återstart av järnvägen

Pandemin och restriktionerna har slagit hårt mot järnvägstrafiken. Nu meddelar regeringen och samarbetspartierna att man avsätter 1,37 miljarder för att sänka banavgifterna.
Läs artikeln på branschaktuellt.se

Regeringen vill sänka banavgifterna

Banavgifterna sänks med 1,37 miljarder kronor för att stötta tågtrafikföretagen under och efter coronapandemin. Tågföretagen är nöjda.
Läs artikeln på jarnvagar.nu

Regeringen: Här är vår plan för att lätta på restriktionerna

Större sällskap på restaurangen, den första festen, bolagsstämman eller konserten – här är regeringens plan i fem steg för hur Sverige återigen ska öppnas efter coronapandemin.
Läs artikeln på di.se

Översyn i fokus under ERTMS branschdag

ERTMS branschdag samlade deltagare under dagen när den hölls digitalt den 18 maj. – När vi nu gör en grundlig översyn av ERTMS-projektet är en bred dialog med branschen en förutsättning för en realistisk tidplan, sade projektchefen Anders Åkeson.
Läs artikeln på trafikverket.se

Banbrytande järnvägsforskning får 150 miljoner

Trafikverket satsar 150 miljoner under tio år på banbrytande järnvägsforskning vid Luleå tekniska universitet. Det är Järnvägstekniskt centrum vid Luleå tekniska universitet (JVTC) som får förtroendet i Sverige att satsa på excellensforskning inom järnväg med fokus på drift och underhåll av infrastruktur och järnvägsbroar.
Läs artikeln på dagensinfrastruktur.se

”Bygg höghastighetsbana – det blir decenniets innovationsprojekt”

Det finns ingen bättre tidpunkt än nu för att bygga en höghastighetsjärnväg i Sverige. Visionen bör vara att projektet ska vara klimatneutralt, skriver Gunnar Hagman, Skanska, och Magnus Ohlsson, Cementa.
Läs artikeln på nyteknik.se

Developing international passenger traffic: What can we learn from our experience with freight traffic corridors?

In this opinion piece Linda Thulin, President of the European Rail Freight Corridor Scandinavian Mediterranean (Scanmed), shares her thoughts on the synergies and lessons learnt from the development of international freight traffic corridors when it comes to establishing international rail passenger corridors.
Läs artikeln på eui.eu