Hoppa till innehåll

Tågresenärer vill ha snabb stabil uppkoppling och kunna ringa och surfa obehindrat utan avbrott. Redan förra året meddelade regeringen att man avsatt 25 miljoner kronor för åtgärder för bättre mobil uppkoppling på tåg år 2021 och lika mycket år 2022. Post- och telestyrelsen, PTS, har lämnat förslag på åtgärder, som IT&Telekomföretagen och Tågföretagen ser positivt på och kommenterar i ett remissvar.

− Vi välkomnar förslagen men vi skulle önska att det tydliggörs att stöd ska kunna utgå även för installation av utrustning, och inte bara de så kallade radiotransparenta fönstren, RF-fönster, och att det inte ska krävas att det är en temporär lösning, säger Lina Lagerroth, näringspolitisk expert på Tågföretagen.

En av de åtgärder som PTS föreslår ska kunna ges stöd är tester av just RF-fönster.

− Dessutom är det viktigt att regeringen hanterar förslagen skyndsamt så att pengarna som avsatts för året också kan komma till användning, fortsätter Lina Lagerroth.

− Vi efterlyser en gemensam långsiktig plan så att alla inblandade aktörer – såväl inom tåg- som telekombranschen – kan dra åt samma håll, säger My Bergdahl, näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.

− Så kallade radiotransparenta fönster, eller RF-fönster, har redan installerats i flera europeiska länder med goda resultat och borde kunna vara en långsiktig lösning även i Sverige, fortsätter My Bergdahl.

Regeringen ska nu ta ställning till förslagen och de synpunkter som kommit in och förhoppningen är att det så snart som möjligt kommer besked om den fortsatta processen.

− Vi uppmanar igen myndigheterna att nyttja kraften och de erfarenheter som finns inom ramen för vårt samarbete. Vi ser nu fram emot att få vara delaktiga i det fortsatta arbetet, avslutar Lina Lagerroth och My Bergdahl.

Tågföretagens remissvar

PTS rapport: Förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg