Hoppa till innehåll

Regeringens plan för nedtrappning av pandemirestriktioner är nu inne på steg fyra och Sverige återgår steg för steg till en mer normal vardag. Här är tre viktiga förändringar, som börjar gälla under kommande dagar, som du som arbetsgivare behöver känna till.

1. Återgång till arbetsplatsen

Onsdag den 29 september tas Folkhälsomyndighetens råd om att arbeta hemifrån bort många planerar nu för en successiv återgång till arbetsplatsen. Här behöver du som arbetsgivare ha en tydlig strategi för din verksamhet, samt en väl kommunicerad och förankrad plan.

Läs även: Återgång till arbetsplatsen – checklistan för alla arbetsgivare 

2. Corona-relaterade förmåner i socialförsäkringen ändras

Från och med 1 oktober ändras flera tillfälliga ersättningar och förmåner som regeringen infört under pandemin.

  • Reglerna om sjukintyg återgår till dag 8 (läkarintyg till arbetsgivaren enligt sjuklönelagen)
  • Försäkringskassan återgår till att begära in sjukintyg från dag 15, vid sjukdom från och med 1 oktober
  • Riskgruppsersättning från Försäkringskassan upphör
  • Regler om ersättning från Försäkringskassan till arbetstagare för karensavdrag vid sjukdom upphör
  • Regler om ersättning till arbetsgivare för ökade sjuklönekostnader justeras för oktober-december 2021, SFS (2021:721). De förmånligare regler som gällt under pandemin upphör.
  • Regler om intyg vid vård av barn, sjukintyg ska lämnas till Försäkringskassan dag 8 i barnets sjukperiod, vid sjukdom från och med 1 oktober

Du hittar mer information om vad som gäller från 1 oktober 2021 hos Försäkringskassan.

3. Korttidsarbete med förmånliga regler upphör – nya regler gäller

Det tillfälliga krisstödet under pandemin hade extra förmånliga villkor. Dessa tas bort när den tillfälliga lagen upphör att gälla den 30 september 2021.

Den så kallade permanenta lagen om statligt stöd vid korttidsarbete gäller åter från och med 1 oktober 2021. Arbetsgivare som fått stöd för korttidsarbete under år 2020 har en karenstid på 24 månader från sista stödmånaden innan de kan ansöka om mer stöd hos Tillväxtverket.

Arbetsgivare som bara sökt och fått stöd för korttidsarbete under 2021 kan söka om ytterligare stöd hos Tillväxtverket om de uppfyller förutsättningarna i den permanenta lagen.

Du hittar mer information i Arbetsgivarguiden (endast medlemmar), samt på Tillväxtverkets webbplats.