Hoppa till innehåll

Den 20 september valdes Ted Söderholm, ordförande i Tågföretagen och vd för Green Cargo, in i styrelsen för CER, Community of European Railway and Infrastructure Companies. Han blir första svensk i styrelsen sedan Crister Fritzson höll i ordförandeklubban åren 2017–2019.

− Vi är glada att ha svensk representation i CER:s styrelse igen. För att den svenska och europeiska järnvägstrafiken ska fortsätta att utvecklas behöver vi mer samarbete med Europa. Det gäller inte minst utveckling av den gränsöverskridande transportinfrastrukturen, där exempelvis förlängningen upp till Kiruna och Narvik av transportkorridoren Skandinavien – Medelhavet är en viktig förutsättning för Sveriges framtida konkurrenskraft, säger Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef på Tågföretagen.

− Att bli invald som styrelseledamot i CER är ett mycket hedrande förtroendeuppdrag i en tid när EU-kommissionen satsar rejält på att utveckla järnvägstrafiken. Jag tror att jag kan tillföra CER en hel del med mina perspektiv från Sverige som ligger i framkant vad gäller en avreglerad järnvägsmarknad, men också i egenskap som företrädare för godstrafiken. Ska vi nå klimatmålen – i linje med Sveriges och EU:s ambitioner – behöver ett större transportarbete utföras på järnvägen, säger Ted Söderholm.

CER är Europas järnvägars intresseorganisation i Bryssel och har cirka 70 medlemmar, såväl tågoperatörer som järnvägskoncerner med både infrastrukturförvaltning och operatörer. Tågföretagen är femte största medlem i CER efter bland annat Deutsche Bahn och SNCF.