Hoppa till innehåll
personer går på tåg vid perrong

Värdet av att mötas

”It’s a no-brainer!” – så kommenterade Pat Cox, koordinator för EU:s transportkorridor Norden till södra Italien, frågan om värdet av snabb utbyggnad av nya stambanor i Sverige. Det var vid vårt samtalsseminarium i samband med att tåget Connecting Europe Express var på besök i Stockholm som uttalandet lämnades. Och det var en av många värdefulla kommentarer från de tunga beslutsfattare som reste med oss genom Sverige i förra veckan. Kristian Schmidt, chefen för landstransporter på DG Move, lyfte särskilt det faktum att svenska operatörer konkurrerar på en avreglerad marknad men samtidigt har förmågan att arbeta tillsammans för branschens bästa. Andra viktiga teman som lyftes upp var hur transportsektorn ska möta den snabba utbyggnaden av industrin i norra Sverige, hur järnvägen är ett system där svagare länkar behöver åtgärdas för att öka kapaciteten i hela systemet samt hur samverkan om tidtabeller för gränsöverskridande trafik kan optimeras. EU har att bidra till att möjliggöra en sund avreglering med erfarenheter från bland annat Sverige. Se separat artikel inklusive länkar till seminariet.

Efter den fem veckor långa resan mellan Europas städer finns det nu tonvis med intryck att bearbeta. I den andan kommer nästa avsnitt av Trafikverkets podcast Järnvägspodden att lyfta en del av de budskap vi som samlad bransch kommunicerade med EU:s beslutsfattare, Europaparlamentariker och riksdagspolitiker. Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef på Tågföretagen, som reste med tåget tillsammans med några av våra styrelseledamöter framhåller särskilt nyttan av att vi fick värdefull tid för dialog, formell och informell, med politiker och beslutsfattare samt inom branschen, mellan tågföretag, myndigheter och partners. På måndag kan man ta del av våra reflektioner i nära dialog med Trafikverket i Järnvägspodden.

Välkommen ombord igen – restriktionerna är äntligen över och nu är det dags att nystarta kollektivtrafiken. På initiativ av Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen har nu påbörjats ett projekt med mål, visioner och konkreta förslag på hur vi kan utveckla kollektivtrafiken i Sverige. Det blir en spännande resa, som under 2022 kommer bidra till klarhet om framtidens resandemönster. Läs mer

Medielänkar vecka 40

Regeringen ska sätta nationellt cykelmål

Fler behöver cykla för att motverka klimatkrisen, anser regeringen. Därför ska man besluta om ett nationellt mål för cykling.
Läs artikeln på svt.se

Gemensam satsning på nystart av kollektivtrafiken

På torsdagen var det avspark för en gemensam satsning på en nystart för kollektivtrafiken i Sverige. På initiativ av branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen inleds nu ett nytt projekt med mål, visioner och konkreta förslag på hur kollektivtrafiken i Sverige kan utvecklas.
Läs artikeln på bussmagasinet.se

Nytt avtal om vätgasproduktion i Gävle

Svea Vind Offshore har tecknat avtal med Gävle Hamn om etablering av vätgasproduktion i hamnområdet med preliminär start 2023. I ett första skede ska vätgasen användas av regionens industri och som drivmedel i vägtransportsektorn.
Läs artikeln på branschaktuellt.se

MP vill införa flygförbud på kortare sträckor

På sin kongress väntas Miljöpartiet rösta igenom ett förbud mot kortare resor med inrikesflyg. På sträckor där tåget inte tar mer än 3–4 timmar ska det inte vara möjligt att flyga, säger Lorentz Tovatt (MP).
Läs artikeln på svd.se

Jönköpings län, Götalandsbanan och Europakorridoren

M i Jönköpings län, riksdagsmotion: Byggnationen av nya stambanor för snabbtåg bidrar till att minska belastningen på befintliga stambanor, bidrar till att mer gods kan flyttas över till järnväg och bidrar till en utveckling av nya och starkare arbetsmarknadsregioner, vilket skapar förutsättningar för ökad hållbar tillväxt i Sverige.
Läs motionen på riksdagen.se

EU-toppen om upprustad järnväg i Norrland: ”Fröet har slagit rot i vårt system”

Tidigare i år stod det klart att järnvägssatsningar i Norrland skulle klassas som ”prioriterade” av såväl Sverige som EU. I dagarna besökte en av EU:s högsta samordnare för infrastruktur, Pat Cox, Stockholm – för att bland annat ta del av de behov som finns längs sträckan.
Läs artikeln på svt.se

Hector Rail anmärker på nytt tågskyddssystem – ”Sverige borde avvakta”

Ett standardiserat europeiskt säkerhetssystem ska underlätta tågtransporter i Europa. Systemet ska finnas i alla Europas länder om drygt ett decennium, men redan nu börjar Sverige gå över från det gamla ACT2-systemet. För tidigt, anser den svenska godstågtransportören Hector Rail som tycker att Sverige borde väntat.
Läs mer på mynewsdesk.se/hectorrail

”Att rusta inlandsbanan borde vara en självklar prioritering för regeringen”

Inlandet är redo, vi har kraften och möjligheterna. En möjlighet som dessutom utvecklar Sveriges järnvägskapacitet är att rusta Inlandsbanan, skriver flera socialdemokratiska kommunalråd.
Läs artikeln på dagenssamhalle.se

Framåt för nya signalsystemet trots utmaningar

För omkring 20 år sedan beslutade EU att signalsystemet ERTMS skulle implementeras alla medlemsländer. Sedan en tid tillbaka genomförs pilottester på Haparandabanan av det nya signalsystemet innan det kan tas i bruk på hela det svenska järnvägsnätet. 
Läs artikeln på rt-forum.se

EU:s transporter i fokus i tågkampanj

Hur hänger infrastrukturen ihop över nations- och regiongränserna? Den 2 oktober uppmärksammades de gränsöverskridande transportstråken i Europa under ett seminarium hos Mälardalsrådet. Seminariet hölls som en del av Europeiska Kommissionens tågkampanj Connecting Europe Express.
Läs artikeln på malardalsradet.se

Europeiska mervärden i fokus när Connecting Europe Express besökte Sverige

Vi måste ha ett tydligare EU-tänk i Sverige och när vi ser att vissa åtgärder kostar pengar ska vi inte se det som kostnader. Vi bör se det som investeringar i framtidens gröna arbetstillfällen. Detta var två tydliga budskap när EU-kommissionen och Connecting Europe Express besökte Sverige.
Läs artikeln på bothniancorridor.com