Hoppa till innehåll
FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow avslutades förra helgen. Världens länder har enats om ett slutdokument som för klimatarbetet framåt, och vi noterar särskilt regelboken som lägger fast Parisavtalets rapporteringsåtaganden i framtiden. Framgent kommer länderna att träffas årligen för att göra bokslut på vad som uppnåtts. Slutdokumentet innehåller också en referens till att användningen av fossila bränslen ska skäras ner. Att fossila bränslen nämns är nytt och bara det är att betrakta som en framgång. Resultatet från Glasgow ska uppfattas som vad som var möjligt att komma överens om i detta skede, men det är helt klart ett steg framåt.

I samma anda är trenden tydlig mot alltmer systematisk hållbarhetsmärkning av transporter. För närvarande driver Energimyndigheten inom ramen för sin sektorsstrategi för fossilfria transporter på arbetet med hållbarhetsmärkning för godstransporter och e-handel. Godstransporter med tåg som till minst 30 procent drivs med el märkt med Bra Miljöval kan få märkningen Bra Miljöval, men även lastbilstransporter som drivs med en hög andel förnybara drivmedel och som har låga miljö- och hälsofarliga utsläpp kan få märkningen. Fair Transport är en hållbarhetsmärkning för godstransporter som Sveriges åkeriföretag står bakom. Förutom att se till att nå klimatmålen handlar Fair Transport också om trafiksäkerhet, trygg och säker arbetsmiljö med en bransch i sund konkurrens. När det gäller persontransporter har märkningen Bra Miljöval funnit sedan 1994 och i september 2020 uppdaterades miljökraven för märkningen genom en anpassning efter de olika färdsätten cykel- och bildelning, taxi, långfärdsbuss, stads- och regionbuss, spårtrafik och fartyg. Läs mer om hållbarhetsmärkningarna

Malmbanan är i gång igen sedan i måndags. Även om det är viktigt att fastställa orsaken till haveriet vill vi särskilt lyfta Trafikverkets snabba hantering och återställande av banan för trafik. I den delen blir det guldstjärnor till Trafikverket.

Nästa vecka är det dags för Järnvägsdagen 2021 som vi arrangerar tillsammans med Swedtrain. 2030 är nu bara nio år bort, så vad väntar vi på? Finns det möjlighet att öka den ekonomiska ramen för nationell plan? När är de nya stambanorna klara? Vad hindrar oss att göra Sveriges stora satsning på framtida konkurrenskraft genom en ny giv för byggande av infrastruktur och bygga bort missing links? Evenemanget är slutsålt och vi ser fram emot en dag med ny kunskap, inspirerande diskussioner och nätverkande. Hoppas vi ses!

Medielänkar vecka 46

”Högre skuldsättning är inte ett problem”

Högern vill ha fortsatta överskott, vänstern vill ha balans. Allt fler nationalekonomer vill gå ännu längre och låta den svenska statsskulden växa. Uppemot 1 000 miljarder kronor ligger i potten när den internationella debatten till slut når Sverige.
Läs artikeln på svd.se

”Ändra finanspolitiska ramverket snabbare”

Det är nödvändigt att kunna möta de behov som finns i samhället idag med rätt investeringar. Därför bör över­synen av det finans­politiska ramverket tidigare­läggas, skriver Magdalena Andersson (S) och Åsa Lindhagen (MP).
Läs artikeln på svd.se

Malmbanan i gång igen – tre dygn tidigare än förväntat

För åtta dygn sedan spårade 38 av LKAB:s malmvagnar ur nära Gällivare, men Malmbanans räls är rensad och reparerad nu. Strax före klockan sex på måndag morgon gick det första malmtåget och det var tre dygn tidigare än förväntat.
Läs artikeln på svt.se

Snälltåget till salu

Transdev har beslutat sälja Snälltåget och Merresor Buss, dotterbolagen som kör kommersiell trafik. Transdev kommer i fortsättningen endast att bedriva upphandlad trafik. Vem som köper Snälltåget är ännu oklart.
Läs artikeln på jarnvagar.nu

Äntligen avgick nya X2000

Tåg 429 avgick klockan 10:24 på tisdagsförmiddagen från Stockholm C. Tåget var i rätt tid. Men det ombyggda X2000-tåget var minst tre år försenat, kanske fem.
Läs artikeln på jarnvagar.nu

Alstom och Eversholt Rail sluter avtal om Storbritanniens första nya vätgasdrivna tåg

Alstom och Everholt Rail har meddelat ett de undertecknat ett samarbetsavtal om att leverera Storbritanniens första nytillverkade vätgasdrivna tåg.
Läs artikeln på cision.se

Vad är grön industri utan grön infrastruktur?

Den 22 november presenterar Trafikverket sitt uppdrag att ”analysera behovet av åtgärder i transportinfrastrukturen med anledning av större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län”. Dagen efter anordnar samarbetet Botniska korridoren – som är ett samarbete mellan de sju nordligaste regionerna – ett webbinarium.
Läs mer om webbinariet

Välkommen till Mer gods på järnvägen – lärdomar om överflyttning i samband med stormen Gudrun

Överflyttning av gods till järnväg är en aktuell politisk prioritering för att minska utsläppen och minimera trängsel på vägarna. Samtidigt är överflyttningen svår att genomföra i praktiken – så vad kan vi lära oss av tidigare framgångar?
Läs mer om webbinariet