Hoppa till innehåll

Energimyndigheten har uppdrag att skapa en hållbarhetsmärkning för godstransporter och för e-handel. Inom ramen för uppdraget diskuterar transportsektorn hur en sådan miljömärkning skulle kunna se ut och fungera.

Hållbarhetsmärkningen av själva godstransporten vänder sig till varuägare och transportköpare medan märkningen av e-handeln vänder sig direkt till konsument.

Olika märkningar är Fair Transport, Svanen och Bra Miljöval. Dessa har arbetat tillsammans med branschen och det nu kommuniceras arbetet och hur långt man har kommit med att ta fram effektiva och samordnade miljömärkningar.

Miljömärkningar av godstransporter

För godstransporter finns redan märkningen Bra Miljöval, för alla slags transporter, och Fair transport som Sveriges åkeriföretag står bakom.

Godstransporter med tåg som till minst 30 procent drivs med el märkt med Bra Miljöval kan få märkning Bra Miljöval, men även lastbilstransporter som drivs med en hög andel förnybara drivmedel och som har låga miljö- och hälsofarliga utsläpp kan få märkningen.

Fair Transport är en hållbarhetsmärkning för lastbilstransporter som Sveriges åkeriföretag står bakom. Förutom att se till att nå klimatet handlar Fair Transport också om trafiksäkerhet och  arbetsmiljö.

Hearing om hållbarhetsmärkning för godstransporter och e-handel

Den 24 november håller Energimyndigheten en digital hearing om en branschgemensam hållbarhetsmärkning för godstransporter och e-handel. Under hearingen kommer Fair Transport, Svanen och Bra Miljöval, som har arbetat tillsammans med branschen, att presentera arbetet och hur långt de har kommit med att ta fram effektiva och samordnade märkningar

Bra Miljöval för persontransporter

Bra Miljöval för persontransporter har funnits sedan 1994 och i september 2020 uppdaterades miljökraven för märkningen genom en anpassning efter de olika färdsätten cykel- och bildelning, taxi, långfärdsbuss, stads- och regionbuss, spårtrafik och fartyg.

Märkningen betyder att resan har låg klimatpåverkan, inte släpper ut några hälsovådliga ämnen och är energieffektiv. A-train och SJ har märkningen Bra Miljöval och i februari i år miljömärktes hela Stockholms kollektivtrafik, tunnelbana, spårvagn och buss.

Svanenmärkning av e-handelstransporter på gång

Just nu gör Nordisk miljömärkning ett arbete med att ta fram en hållbarhetsmärkning för e-handelstransporter. Det gör man för att möta förväntningar från konsumenter och e-handlare att visa mer hållbara leveransalternativ.

Märkningen kommer ta ett helhetsgrepp och omfattar krav på bränsle, transportslag, fyllnadsgrad, samordning, schyssta arbetsvillkor, leveranstid och trafiksäkerhet. Svanenmärkningen ska omfatta hela transporten från e-handlarens lager till konsument, det vill säga hela nätverket av transporter som omger en e-handelsprodukt. Det är alltså företagets alla transporter som bedöms, inte varje enskild transport av produkt som en konsument beställer.

− Vår förhoppning är att kraven ska leda till fler transporter på järnväg, men hur detta och andra krav ska utformas analyseras för tillfället, konstaterar Sara Bergman, kriteriechef & hållbarhetsansvarig Miljömärkning Sverige.

Intresset för Svanenmärkningen är stort från transportbolag, e-handlare och konsumenter. Transportbolagen/speditörerna som är de som kommer att kunna ansöka om licens för svanenmärkt e-handelstransport, e-handlare som kommer att kunna erbjuda detta alternativ i sin checkout. Och konsumenterna kommer kunna välja en hållbar svanenmärkt leverans vid utcheckningen.

Tågföretagen brukar prata om transporteffektivitet och i det ingår att transporterna är hållbara. En faktor för att kunna växla över till tåg är tid. Med lite längre leveranstid så förbättras möjligheterna att lägga över gods på tåg.

− Det är ofta tidsfaktorn som gör att järnvägen inte används i större utsträckning. En annan viktig faktor är att samordna transporterna så att varorna samåker till konsument på ett effektivt sätt. De och många andra frågor diskuteras för tillfället i nära dialog med transportbranschen, säger Sara Bergman.

I vår när Miljömärkning Sverige har tagit fram ett förslag till Svanenmärkning kommer det att skickas på en bred och öppen remiss.

 

Bildkälla: SL.