Hoppa till innehåll
Tågföretagen genomför en kartläggning över kompetensförsörjningsbehovet av lokförare den 1 – 28 februari.

I syfte att kartlägga kompetensförsörjningsbehovet undersöker vi behovet av lokförare i järnvägsbranschen. Undersökningen är en del i arbetet med hållbar kompetensförsörjning i tågbranchen och resultatet kommer bland annat att användas som underlag av Myndigheten för Yrkeshögskolan för beviljande av rätt antal utbildningsplatser kopplat till branschens behov. Det kommer även att utgöra en viktig grund i branschens övriga kompetensförsörjningsarbete.

Vill du också fylla i enkäten?

Har du inte fått enkäten och vill delta kan du kontakta Linda Ekholm.