Hoppa till innehåll

Under våren 2022 kommer regeringen fatta beslut om en ny nationell plan för transportinfrastruktur. Trafikverket har tagit fram ett förslag som nu är på remiss. Frågan är hur vi nu kan skapa bästa möjliga förutsättningar för att underhålla och utveckla den statliga infrastrukturen? Byggföretagen bjuder in till ett webbinarium den 15 februari kl 13.00-16.00, om sin syn på den nationella planen för transportinfrastruktur. Från Tågföretagen deltar Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen, och Pär Helgesson, ansvarig samhällskontakter SJ AB.

Syftet är att öka kunskapen om vilka möjligheter som finns inom transportinfrastrukturen för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi kommer också belysa de förutsättningar som nu krävs för att både järnvägar som vägar ska underhållas och byggas på bäst sätt med målet att Sverige ska få så bra och så mycket infrastruktur på plats så snart som möjligt.

Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen, och Pär Helgesson, ansvarig samhällskontakter SJ AB, deltar under punkten Hur kan vi skapa större utrymme i den nationella planen?

Läs mer och anmäl dig