Hoppa till innehåll
Trafikverket fick år 2020 i uppdrag av regeringen att utreda bristerna i den långsiktiga kompetensförsörjningen inom järnvägsbranschen. En av flertalet åtgärder Trafikverket samordnat och drivit har varit åtgärdsområdet Branschskola / Järnvägstekniskt som har resulterat i förslaget ”Järnvägscollege”. Arbetet med att ta fram förslaget har genomförts av en projektgrupp ledd av Amelie Von Zweigbergk i nära dialog med olika arbetsgrupper vars medlemmar kommer från branschens olika parter, myndigheter, kommuner, regioner och utbildningsanordnare.

Syftet med Järnvägscollege är att förbättra järnvägsbranschens kompetensförsörjning genom att knyta utbildningarna närmare branschen med hög och jämn kvalitet. Målet är att vara en neutral mötesplats för järnvägsbranschen i utbildningsfrågor och ett kvalitetssäkringssystem för alla järnvägsyrken på yrkeshögskole- och gymnasienivå. Modellen säkrar att branschen är beställare av järnvägsutbildning i nära dialog med utbildningsanordnare som genomför utbildningen. Järnvägscollege bygger på konceptet colleget som används i flera andra branscher som en lösning för att säkra relevant branschnära utbildning.

Förslaget om Järnvägscolleges skickas nu ut på remiss till utvalda parter inom järnvägsbranschen. Via remissen önskar projektgruppen få in inspel och synpunkter från branschens parter på förslaget om Järnvägscollege. Inkomna synpunkter och inspel kommer att bearbetas av projektgruppen för vidare dialog. Det bearbetade förslaget förväntas presenteras runt påsk. Vid frågor, kontakta projektgruppen via antonia.stenstrom@capgemini.com