Hoppa till innehåll

Igår presenterade regeringen sina prioriteringar inför ordförandeskapet och de fyra prioriterade områdena är:

  • Säkerhet – enighet
  • Resiliens – konkurrenskraft
  • Välstånd – grön omställning och energiomställning
  • Demokratiska värden och rättsstatsprincipen

Ulf Kristersson betonade under presentationen av ordförandeskapsprogrammet att Sverige tar över i en tid där EU står inför historiska utmaningar. Därmed utgör ett grönare, säkrare och friare Europa grunden för regeringens prioriteringar. Positioneringen under ordförandeskapet kommer vara ”honest broker” vilket innebär att man i huvudsak leder och företräder hela unionens intressen – inte enbart svenska intressen. Logiken är att unionen står starkast om den är enig och därmed tydlig.
Här kan du läsa mer om de svenska prioriteringarna.

Svenskt Näringsliv har presenterat fem prioriteringar inför ordförandeskapet och 27 rekommendationer för ett mer konkurrenskraftigt Europa. Sveriges välstånd är på många sätt beroende av att EU fungerar och utvecklas i rätt riktning. Vår tillväxt, handel och våra jobb är beroende av den riktning som EU tar och grön omställning som är en ödesfråga. Svenskt Näringsliv betonar att den gröna omställningen måste ske med gynnsamma förutsättningar för näringslivet att ställa om till mer hållbara alternativ, där även hållbara transporter inkluderas. Enligt Svenskt Näringsliv är väl fungerande gränsöverskridandet transporter inom EU och avreglerade marknader avgörande för konkurrenskraften. Flaskhalsar i infrastrukturen måste adresseras och EU ska fortsätta att finansiera utbyggnaden av transportkorridorer. Även i denna färska rapport från forskningsinstitutet ECIPE betonas vikten av grön omställning, förbättrad infrastruktur samt energiomställning som viktiga faktorer till EU:s konkurrenskraft.

När det kommer till transportsektorn är det regeringens prioriteringar att få på plats de regelverk som krävs för att nå EU:s klimatmål och för att minska EU:s utsläpp av växthusgaser med 55 procent till år 2030. Ordförandeskapet kommer därmed att fokusera på trialogmöten för transporträttsakterna inom Fit for 55, exempelvis TEN-T-förordningen som handlar om EU:s transportkorridorer.

Ordförandeskapet kommer att ta vidare förhandlingarna om TEN-T-förordningen. Den stora efterfrågan på gröna transporter inom unionen kommer också att beaktas under ordförandeskapet. Kommissionen väntas därmed presentera en rad förslag på väg- och järnvägsområdet och trafikslagsövergripande under våren 2023. Detta handlar bland annat om ett paket för gröna godstransporter.

Vi på Tågföretagen ser med spänning på kommande halvår och hoppas att den gröna omställningen och konkurrenskraften får det utrymme som behövs, inte minst när det gäller transportsektorns omställning och energiförsörjningen. Vi kommer att bevaka aktiviteterna under ordförandeskapet på nära håll.