Hoppa till innehåll
kvinna som arbetar vid dator på tåg

Fortsatt tufft planeringsläge

Det kan knappast ha undgått någon att järnvägsbranschen varnade för att testperioden inför starten av Trafikverkets nya digitaliserade planeringssystem MPK var alldeles för kort. Det fanns helt enkelt inte tid för de tågföretag som kör på den svenska järnvägen – som systemanvändare – att hinna bekanta sig med systemet och testa dess begränsningar. Viktiga funktioner, för exempelvis specialtransporter och för vissa omledningar, var inte på plats vid systeminförandet. Branschen känner fortsatt av effekterna – så sent som andra veckan efter nyår presenterade Trafikverket ett helt nytt angreppssätt för att hantera planeringen av spår på terminaler och stationer. Det är en stor utmaning att förändrade processer och arbetssätt återkommande presenteras av Trafikverket.

Det kan knappast ha undgått någon att järnvägsbranschen varnade för att testperioden inför starten av Trafikverkets nya digitaliserade planeringssystem MPK var alldeles för kort. Det fanns helt enkelt inte tid för de tågföretag som kör på den svenska järnvägen – som systemanvändare – att hinna bekanta sig med systemet och testa dess begränsningar. Viktiga funktioner, för exempelvis specialtransporter och för vissa omledningar, var inte på plats vid systeminförandet. Branschen känner fortsatt av effekterna – så sent som andra veckan efter nyår presenterade Trafikverket ett helt nytt angreppssätt för att hantera planeringen av spår på terminaler och stationer. Det är en stor utmaning att förändrade processer och arbetssätt återkommande presenteras av Trafikverket.

Branschen upplever också fortsatta kvalitetsbrister, inte minst i planeringen av tågplan 2023. Tågföretagen arbetar dagligen med att ta hand om dessa brister för att få en så robust och korrekt tågplan som möjligt. Det lagreglerade kravet om en framförhållning på 18 veckor för leverans av färdplaner uppfylls ännu inte. Branschen har efterfrågat ett löfte om när man kan förvänta sig en lagenlig leverans. Men som läget ser ut just nu väntas detta ske tidigast i slutet av 2023.

De bandelar som lyder under ”System M” – en högre grad av manuell hantering – har fortsatta begränsningar och det drabbar i första hand godstrafiken. Vi kan se att den totala kapaciteten på järnvägen har minskat sedan MPK infördes. Prestandaproblemen fortsätter och planeringspersonalen arbetar hårt för att tågen ska rulla på så bra som de gör. Vi är glada att tågen rullar, men den tillkommande arbetsbelastningen är utöver det vanliga.

Både Trafikverket och tågföretagen arbetar hårt för att trafiken ska rulla på och kostnaderna för införandet av MPK är stora och växer kontinuerligt. I tider som dessa, när det ekonomiska landskapet är ostadigt, är det orimligt att branschen belastas av ökande administrativa och operativa kostnader. MPK får inte bli ytterligare en belastning för tågföretagen utan måste snart börja löna sig. Tågföretagen har i detta avseende efterfrågat en plan för när vi kommer kunna se en effekthämtning på vår alltmer avreglerade och konkurrensutsatta marknad. En skarp dialog om ansvar för branschens ökade kostnader och förluster är därmed nödvändig.

Vi vet att Trafikverket avser att återkomma med en plan inom kort som visar när branschen åter har förutsättningar att ha en funktionalitet som motsvarar den som rådde före MPK. Tidpunkten för när denna plan kommer att levereras är fortsatt oklart. Under den närmaste tiden dras projektet med en form av skuld av olösta problem som akut måste hanteras.

Vi förväntar oss att denna utmanande period kommer att mynna ut i en bättre och mer jämlik relation mellan Trafikverket och tågföretagen samt att MPK i slutändan blir det effektiva och moderna system som företagen, personalen och trafiken behöver.