Hoppa till innehåll

På plats var även Sveriges bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson som höll ett inledande tal med anledning av det svenska EU-ordförandeskapet. I sitt tal lyfte Andreas Carlson utmaningarna kopplade till det säkerhetspolitiska läget i Europa och kriget i Ukraina. Han betonade vikten av transporter i dessa utmanande tider samt rådets utvidgning av fyra europeiska transportkorridorer till Ukraina och Moldavien. Han talade även om transportsystemets betydelse för Europas konkurrenskraft och att transportsystemet är ryggraden i vår ekonomi där järnvägen utgör en betydande del. Tidigare under dagen deltog ministern i en utfrågning i Europaparlamentets TRAN-kommitté.

Under kvällen delades det även ut pris. Rail Champion Award som tilldelades den ukrainska järnvägen (UZ) med anledning av deras starka insatser att hålla järnvägstransporterna i gång under kriget. Tack vare detta har civila och soldater kunnat evakueras och nödvändiga resurser har kunnat fraktas in till landet.

Inom satsningen Women in Rail tilldelades Eglė Šimė, vd för LTG Cargo, priset 2023 Rail Trailblazer med anledning av hennes dedikerade arbete att öka antalet kvinnor i branschen i Litauen och för hennes ledarskap under utmanande säkerhetspolitiska tider för Litauen och de baltiska länderna.

Det som vi noterade särskilt från kvällens diskussioner, tal och panelsamtal är behovet av fler kvinnor i branschen, järnvägens betydelse i utmanande tider, behovet av robust och effektiv järnväg i hela Europa samt kommande förordningar och förhandlingar på EU-nivå, bland annat stundande förhandlingar kopplande till TEN-T-nätet.

I övrigt fylldes kvällen av goda samtal och diskussioner med både Andreas Carlson, hans medarbetare från departementet, europaparlamentariker och andra branschrepresentanter, möten som kommer vara värdefulla för Tågföretagens fortsatta EU-arbete.