Hoppa till innehåll
person som skriver på bärbar dator

Lokförarenkät om kompetensförsörjning

Tågföretagen kommer under februari – mars att göra en kartläggning över kompetensförsörjningsbehovet i branschen i syfte att kartlägga kommande pensionsavgångar och framtida rekryteringsbehov av lokförare.

Resultatet av enkäten kommer att användas av:
– MYH: som använder underlaget för att bevilja lokförarutbildningar.
– Tågföretagen: som grund för det strategiska kompetensförsörjningsarbetet.

Enkäten skickas ut till utbildningschefer, HR-chefer och vd:ar under vecka 7–13 och svaren är avgörande för att kunna skapa en rättvisande bild över behovet framöver. Vi vill ha in svaren senast 31 mars.