Hoppa till innehåll

– Regeringens prioritering av regional pendling och godstrafik behöver kompletteras av satsningar på mer kapacitet i hela järnvägsnätet, säger Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen.

Sverige växer så det knakar och industrin investerar vilket genererar ett ökat resande och mer godstransporter. Tågföretagen anser att ökad kapacitet i form av nya stambanor mellan Sveriges tre största städer och en uppgradering av betydelsefulla stråk – även i närtid – i hela landet är avgörande för Sverige för att kunna möta industrins och resenärernas ökande behov. Att eliminera infrastrukturskulden är en nödvändig men det är inte tillräckligt som förutsättning för att Sverige ska få en ändamålsenlig transportinfrastruktur. 

− Vi ser idag en trend mot mer godstransporter på järnväg samtidigt som allt fler resenärer väljer tåget som transportsätt. För att kunna möta kundernas och resenärernas behov behövs mer kapacitet i järnvägsnätet, säger Gustaf Engstrand.

De här områdena behöver regeringen fokusera på för att öka kapaciteten på järnvägen: