Hoppa till innehåll

Infrastruktur med medfinansiering från EU

Under våren 2023 tog WSP fram en utvärdering av Sveriges strategi för CEF – Fonden för ett sammanlänkat Europa på uppdrag av en bred krets uppdragsgivare där Tågföretagen ingår. I Trafikverkets regeringsuppdrag att ta fram inriktningsunderlag för planperioden 2026–2037 nämns att Trafikverket ska beakta möjligheter att erhålla medfinansiering från EU.

Utvärderingen visar bland annat att under de senaste två CEF-perioderna visar att Sverige har mottagit mindre CEF-finansiering än förväntat. Här lyfter vi lyfter fram några av rekommendationerna från utvärderingen:

  • Sverige behöver ta fram en CEF-strategi med fokus på hur återflödet från EU:s budget kan maximeras, både avseende Trafikverkets projekt och de projekt som andra aktörer driver
  • CEF kan bidra till att medfinansiera framtida strategiska infrastrukturprojekt i EU:s stomnätskorridorer och dess katalyserande effekt för alternativ finansiering av infrastrukturutbyggnad bör lyftas fram
  • CEF-sekretariatet på Trafikverket bör få en mer oberoende ställning
  • Möjlighet att driva mot mer diversifierade projekt, fler deltagande parter och mer medfinansiering
  • Lyfta fram CEF som ett strategiskt instrument för finansiering och identifiera projekt som har tydligt EU-värde samt marknadsföring av projekten i EU
  • Efter Fehmarn Bält – nya strategiska objekt i Scanmed-korridoren för finansiering bör identifieras
  • Trafikverket bör få större flexibilitet och mandat att samverka med andra sökanden, samt arbeta enligt en Triple Helix-modell där finansmarknaden och näringslivet bjuds in
  • Strategin bör inkludera tydliga svenska mål för medfinansiering

WSPs uppdragsgivare var Tågföretagen, Byggföretagen, Europakorridoren, SJ AB, Green Cargo AB, Västra Götalandsregionen, Västsvenska handelskammaren, Transportföretagen, Näringslivets Transportråd, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Handelskammaren Jönköpings län.