Hoppa till innehåll

Vi noterar att regeringen fortsatt vidhåller sina, redan kända, ställningstaganden kopplat till järnvägen. Regeringen påtalar det eftersatta underhållet på det svenska väg- och järnvägsnätet samt behovet att stärka det. Man påpekar även vikten av arbetspendling och godstrafik som främjar jobb och tillväxt i landet.

I regeringsförklaringen konstateras även att Sverige är i behov av högre tillväxt och behöver bli mer konkurrenskraftigt samt attraktivt som investeringsland. Därmed behövs investeringar i bland annat infrastruktur. Regeringen har tillsatt en ny produktivitetskommission som ska analysera detta. Regeringen belyser även uppfyllandet av klimatmålen samt energibristen som prioriterade och viktiga områden.

Det är positivt och välkommet att infrastrukturen får utrymme i regeringsförklaringen. Nu ser vi fram emot att följa regeringens fortsatta arbete med förhoppningen att järnvägsinfrastrukturens underhålls- och kapacitetsbrister prioriteras upp på agendan.

I veckan höll även EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt sista linjetal, som sätter prioriteringarna för kommissionens arbete inför kommande år, vilket även är sista året innan EU-valet 2024. Vi noterar stort fokus på miljö- och klimatpolitik samt näringslivets roll för att EU ska kunna ta nästa steg på den Gröna given. Även EU:s konkurrenskraft ligger högt upp på agendan som ett prioriterat område. 

Inför kommande budgetpropostion har regeringen aviserat ökad satsning på yrkeshögskolan och yrkesvux. I förslaget ligger att yrkeshögskolan tillförs 385 miljoner kronor för 2024 vilket innebär cirka 3 000 nya helårsplatser 2024 och 2025, från och med 2026 blir det cirka 7 000 fler helårsplatser. Ett välkommet förslag tycker Tågföretagen vars medlemmar är beroende av rätt antal utbildningsplatser för lokförare och tågtekniker. 

Medielänkar vecka 37

von der Leyens stora linjetal: Vi måste förbereda oss på att utvidga EU

EU måste förbereda sig för en utvidgning österut, var EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen besked när hon höll sitt årliga tal till unionen – som också kan bli hennes sista. Att hon lyfte fram vikten av jämställdhet välkomnas av flera svenska EU-parlamentariker.
Läs artikeln på altinget.se

Tidöpartiernas snåla lösning kan stå oss dyrt

Skattebetalarna får fortfarande pröjsa en hög nota – men kan inte räkna hem de stora vinsterna. Regeringens järnvägspolitik riskerar att bli svindyr.
Läs artikeln på expressen.se

Trafikverket föreslår lånefinansiering och tidigareläggning

Trafikverket föreslår tidigareläggningar för att möta pågående och planerade industriinvesteringar kopplade till den gröna omställningen i norra Sverige. Det framgår av den rapport som Trafikverket idag överlämnar till regeringen.
Läs artikeln på jarnvagar.nu

Pressträff med finansminister Elisabeth Svantesson och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson

Finansminister Elisabeth Svantesson och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson presentation av budgetnyheter.
Se artikel på regeringen.se

Fler platser på yrkesutbildningar som leder till jobb

Det utmanande ekonomiska läget har ändrat förutsättningarna på arbetsmarknaden. Regeringen ser att det fortsatt finns en hög efterfrågan på yrkesutbildningar. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024 att 1362 miljoner kronor tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux och att 385 miljoner kronor tillförs för yrkeshögskoleutbildning för 2024. Totalt föreslår regeringen att 1 747 miljoner kronor tillförs inklusive studiemedel.
Läs artikeln på regeringen.se