Hoppa till innehåll

Järnvägscollege, ett samverkansprojekt inom järnvägsbranschen, ska samordna järnvägsutbildningar och ta fram kvalitetskriterier tillsammans med branschen för att öka kvaliteten och attraktiviteten på både utbildningar och yrken.

Linda Ekholm fortsätter:

”– Målet är att vi ska få järnvägsutbildningar på YH-nivå med rätt innehåll och utbildningskvalité så att företag som anställer till exempel en signaltekniker vet vad eleven har pluggat. Vi hoppas också att det kommer att bidra till ett ökat intresse att starta järnvägsutbildningar på yrkeshögskolan.”

Fakta om Järvägscollege

Järnvägscollege ska vara en neutral mötesplats för järnvägsbranschen i utbildningsfrågor och ett kvalitetssäkringssystem för alla järnvägsyrken på yrkeshögskole- och gymnasienivå där Järnvägscollege knyter utbildningarna närmare branschen och skapar förutsättningar för utbildningar med högre och jämnare kvalitet. Initialt kommer Järnvägscollege att prioritera yrken med fokus på infrastrukturen.

De första fyra åren är en pilot

Järnvägscollege är ett gemensamt ansvar och ambition mellan Trafikverket och övriga parter i järnvägsbranschen och kommer starta som ett fyraårigt pilotprojekt. Järnvägscolleges styrgrupp består av representanter från Trafikverket, Trafikverksskolan och Järnvägsbranschens samverkansforum, Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, Tågföretagen, Swedtrain, Svensk Kollektivtrafik och Byggföretagen.