Hoppa till innehåll

Att rota i orsak och verkan

Man kan analysera orsak och verkan. SJ har här ett jobb att göra men tar också sitt ansvar för det som inträffade i samband med det stora biljettsläppet i veckan. De extrema effekterna av dynamisk prissättning kan endast liknas vid biljettsläpp till större konserter. De fans som blir utan biljett när sajten kraschar eller ser att priset snabbt blir orimligt känner en plötslig motvilja mot en tidigare kanske idealiserad artist. Men om showen sedan genomförs på utsatt tid och innehåller allt det man i övrigt förväntat sig? Då återvinns förtroendet, oftast även hos dem som avstod från att gå. Just där befinner vi oss nu. Järnvägen måste fortsätta leverera även om den ideala bilden tagit stryk.

Det är förstås en grad av villfarelse att tro att något händer enbart därför att något annat inträffat strax innan. Trafikverket levererade tågplaner med flera veckors försening men det är inte den enda orsaken till det inträffade. Branschen är dock överens om att Trafikverkets leverans måste hålla tidplanerna och betydligt högre kvalitet. Det är ju i grunden väldigt positivt med den stora efterfrågan på tågresande vi nu ser. Vi har ett stort ansvar att svara upp mot det den stora efterfrågan på resande och transporter med minskad miljöbelastning och lägre energiförbrukning.

Att rota i varför statsbudgeten får ett visst innehåll är intressant. Men idag räcker det för vår del att konstatera att anslaget till järnvägsunderhåll minskar med 750 miljoner kronor och nu omfördelas till det likaledes eftersatta vägunderhållet. Om det är som Trafikverket säger – nämligen att man inte hunnit skala upp utförande av underhåll i takt med ökande medelstilldelning – så hade det ändå varit klädsamt att betrakta det som ett belopp som kan återföras i kommande budgetar. Budgetunderlagen bekräftar även det som regeringen tidigare antytt – utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg kommer inte att fullföljas. Vi noterar dock att det kommer genomföras en separat analys för de redan påbörjade sträckorna Ostlänken, Hässleholm – Lund och Göteborg – Borås som redan ingår i den nationella planen. Läs mer om statsbudgeten i en separat artikel.

I veckan kom också den överraskande nyheten att Ted Söderholm slutar som vd på Green Cargo. Det innebär också att Ted nu lämnar sin roll som ordförande för Tågföretagens styrelse. Vi har uppskattat Teds stadiga branschledarskap under några år med oväntade utmaningar och önskar lycka till!

Remisser

Ökad kapacitet på spåren till Arlanda

Tågföretagen välkomnar utredningen om Arlanda flygplats och instämmer med utredningen att Arlanda är en viktig knutpunkt i Sverige. På grund av Sveriges stora geografiska avstånd, export- och importberoende samt pågående industriella utveckling är fungerande person- och godstransporter viktiga för att upprätthålla utvecklingen. Läs mer 

Tågföretagen välkomnar utredningen Rätt för klimatet

I stora drag välkomnar Tågföretagen utredningen och dess fokus på transporteffektivitet – ett transporteffektivt samhälle är av stor vikt för klimatomställningen. Sverige kommer inte kunna nå det långsiktiga klimatmålet om nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2045 om inte transportsystemet ställs om till optimerad och därmed minskad energiförbrukning. För att nå klimatmålen behöver både industrier och transporter elektrifieras, detta sker bland annat genom ökad användning av järnvägen och ett effektivare samspel mellan olika trafikslag. Läs mer

EU:s reviderade tågpassagerarförordning

EU:s nya, reviderade tågpassagerarförordning ska av medlemsländerna börja tillämpas den 7 juni 2023 och har varit ute på remiss. Läs mer

Medielänkar vecka 45

SJ ska kompensera kunder efter biljettkaoset

SJ bekräftar nu att de kommer att ersätta kunder som drabbats av problem när jul- och nyårsbiljetterna nyligen släpptes.
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se

SJ kompenserar drabbade kunder

SJ kommer att betala ut ersättning till kunder som drabbats av den senaste tidens biljettproblem.
Läs artikeln på svt.se

SJ:s vd försvarar kritiserat biljettsläpp: Hela vår modell bygger på först till kvarn

Tekniken bakom SJ:s bokningssida är gammal och klarar inte för hög belastning, och beredskapen som hade satts in fungerade inte. Samtidigt försvarar vd:n Monica Lingegård konceptet med ett upphaussat julsläpp varje år. – Att släppa någon typ av dag för dag-lösning hade inte hjälpt, säger hon.
Läs artikeln på dn.se

Pendlare kring större städer gynnas av reseavdragen

Regeringen vill ge bilister högre reseavdrag från och med årsskiftet, och river upp det riksdagsbeslut som skulle gynna till exempel samåkning eller bussresande.
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se

Löftesbrotten står som spön i backen – tack och lov för det

Regeringens största budgetpresent är att den inte gör vad den lovat. Det ökar chansen att krisvintern klaras av på ett bra sätt.
Läs artikeln på dn.se

Forskare: Budgeten är ett dråpslag mot miljön på bred front

Regeringens minskade anslag till klimat och miljö får massiv kritik från Naturvårdsverket, forskare och miljöorganisationer. Att halvera stöd till värdefull natur och dra ned på miljöövervakning kommer att minska möjligheten att nå klimatmål och bevara biologisk mångfald, menar de.
Läs artikeln på dn.se

”Fler spår måste till för att klara en utveckling där allt fler människor vill åka tåg.”

Regeringen och riksdagen måste prioritera utbyggnaden av sträckan Lund – Hässleholm. Det skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), Anna Jähnke (M) och Per Tryding, vice vd på Sydsvenska handelskammaren.
Läs artikeln på sydsvenskan.se

”Ska vi nå klimatmålen behöver vi satsa på mer än bara elbilar”

Johanna Grant är ny konsult och projektledare på Trivector Traffic. En av hennes uppgifter framöver kommer handla om att skapa ett mer transporteffektivt samhälle. Delad mobilitet ser hon som en av de viktigaste pusselbitarna.
Läs artikeln på aktuellhallbarhet.se

Regeringen vill lägga en miljard på vägunderhåll

Regeringen vill satsa en miljard på vägunderhåll och 2,6 miljarder på laddstolpar. Det meddelar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) under en gemensam presskonferens dagen innan regeringens nya budget presenteras.– Förslaget bidrar till att stärka och upprätthålla den svenska landsbygdsverksamheten, säger Kullgren.
Läs artikeln på svt.se

Carlson (KD): Inväntar analys av höghastighetsbanor

Regeringen har trots aviseringen att stoppa höghastighetsbanorna inte skickat några nya besked till Trafikverket. En separat analys av de tre planerade sträckningarna ska först genomföras, enligt infrastrukturminister Andreas Carlson.
Läs artikeln på altinget.se

Snart sovvagn till Hamburg

Efter tre månader med enbart liggvagnar kommer SJ:s nattåg mellan Stockholm och Hamburg att få sovvagnar. Danska Trafikstyrelsen har efter moget övervägande lämnat klartecken för sovvagnarna.
Läs artikeln på jarnvagar.nu