Hoppa till innehåll

Under sommaren har utmaningarna kopplade till införandet av det nya planeringssystemet MPK inte tagit semester. Tilldelning av tåglägen i korttiden är fortfarande under press och levereras fortfarande med tre till fyra dagars framförhållning. Det finns en risk att även hösten kommer präglas av sena leveranser av tåglägen och därpå följande fortsatta planerings- och kostnadsutmaningar för järnvägsföretagen. Samtidigt intensifieras arbetet med att få Tågplan 2024 på plats med minimalt störningsläge. Just nu ser vi resultat av Trafikverkets ändrade arbetssätt under sommaren och en positiv trend i Trafikverkets framförhållning

Med Almedalsveckan i backspegeln får vi konstatera att de färre dagarna i programmet resulterat i ett effektivt format. De öppna seminarier som vi var med och arrangerade – dels om utveckling av affärsavtalen i den upphandlade kollektivtrafiken, dels om transporteffektiva logistikkedjor i kombination järnväg, sjöfart och vägtrafik – var välbesökta och uppskattade. Perspektivet ”den hållbara staden” har fått en alltmer framskjuten roll i det politiska samtalet och en rad seminarier tog upp järnvägens betydelse samt de omfattande utmaningar som behöver hanteras framåt – inte minst den växande underhållsskulden och kapacitetsbristen. Förutom våra egna seminarier deltog vi i panelsamtal, rundabordssamtal och i informella möten med politiker och andra beslutsfattare. Särskilt intressant var Train & Rails seminarium där temat var alternativ finansiering och hur vi får fart på AB Sverige med järnvägen som backbone. Återbäring från EU i form av ökad tilldelning av CEF-finansiering kan lämna ett katalyserande bidrag och vi erbjuder en rykande färsk analys av möjligheterna här, i en rapport från WSP.

För ett par veckor sedan publicerade Tågföretagen tillsammans med Öresundskonsortiet en debattartikel i Svenska Dagbladet där vi skriver om behovet av ökad kapacitet i järnvägssystemet som en lösning för samtida och framtida problem. Vi har – genom vår ordförande Monica Lingegård även debatterat de krav NATO-medlemskapet ställer på svensk infrastruktur.

Vägen framåt stavas ”mer kapacitet” och vi måste ha förmågan att hålla både tanken om ökade investeringar i huvudet samtidigt som vi underhåller det vi har. Infrastrukturminister Andreas Carlson och Tågföretagens Gustaf Engstrand kommenterade temat i ett inslag i TV4 Nyheter. Sommarens extremväder har återigen placerat det bristande underhållet av järnvägen i brännpunkten, vilket återspeglas av nyhetsmedias bevakning. Klimatsäkring har åter seglat upp som en avgörande fråga för transportsystemets prestanda. Och regeringen har givit Trafikverket uppdraget att inom sex månader leverera svar på frågan om hur utförandet av underhållet kan effektiviseras.

Trevlig helg!

Förstärkt järnvägs- och kollektivtrafikskydd ska utredas 

Regeringen ger Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att gemensamt utreda behovet av att stärka det svenska järnvägs- och kollektivtrafikskyddet.

– Säkerhetsläget i Sverige har försämrats och den ökade hotbilden kan påverka många delar av samhället. Inom transportområdet är det en given utgångspunkt att resenärer ska kunna känna sig trygga när de reser kollektivt. Regeringen har därför beslutat att myndigheterna ska utreda ytterligare åtgärder som stärker skyddet för järnväg och kollektivtrafik, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2024. Läs mer

Regeringen tar nästa steg för att stärka järnvägens punktlighet och tillförlitlighet

Regeringen tar nästa steg för att öka tillförlitligheten i järnvägstrafiken med förbättrad funktion och tåg som kommer fram i tid. Därför avser regeringen att i morgon fatta beslut om ett uppdrag till Trafikverket att redovisa åtgärder för att stärka järnvägsunderhållets genomförande och järnvägstrafikens robusthet, tillförlitlighet och punktlighet.

– Det svenska järnvägsnätet måste förbättras. Det finns en stor underhållsskuld som har byggts upp under en lång tid och som kräver åtgärder. Regeringen avser därför i morgon att ge Trafikverket i uppdrag att redovisa hur man arbetar för att stärka sin förmåga att genomföra järnvägsunderhåll, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. Uppdraget ska redovisas senast den 12 februari 2024. Läs mer

Medielänkar vecka 34

”Rusta upp infrastruktur med nytt statligt bolag”

Regeringen bör hämta inspiration från Norge och upprätta ett bolag för att återta det eftersatta underhållet och stärka produktiviteten i infrastruktur­byggandet. Det skriver två debattörer. 
Läs artiklen på svd.se

Låt kapitalet hålla takten när järnvägen byggs ut

Järnväg mellan Stockholm och Oslo, upprustning av Öresundsbron, dubbelspår på järnvägssträckan mellan Luleå och Boden och en förbifartsled i Skellefteå. Det är de fyra konkreta förslag på näringslivsfinansierade infrastrukturprojekt som Svenskt näringslivs vd Jan-Olof Jacke i en intervju med Dagens industri meddelade att han tänker lägga på finansminister Elisabeth Svantessons (M) bord. Frågan är bara om det är ett fikabord eller ett förhandlingsbord.
Läs artikeln på di.se

”Tågproblemen kan lösas med fler spår”

Det räcker inte längre att underhålla järnvägen. Lösningen på Sveriges tågproblem stavas mer kapacitet, skriver företrädare för Tågföretagen och Øresundsbro Konsortiet.
Läs artikeln på svd.se 

Kritiken: ”Väldigt eftersatt underhåll i det svenska järnvägssystemet”

Tågurspårningen söder om Hudiksvall visar ännu en gång att underhållet av järnvägen är undermåligt. Det menar branschorganisationen Tågföretagen som anser att järnvägen måste rustas upp och klimatsäkrats, och som nu kräver att regeringen skjuter till mer pengar. – Vi har ett eftersatt underhåll i det svenska järnvägssystemet – väldigt eftersatt, säger Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef på Tågföretagen.
Läs artikeln på tv4.se

”Järnvägen behöver rustas för Nato”

Det kommande Natomedlemskapet innebär att nya krav ställs på det svenska järnvägssystemet, som redan behöver rustas upp kraftfullt. Det skriver SJ:s vd Monica Lingegård.
Läs artikeln på svd.se