Hoppa till innehåll
kvinna som lägger upp kabinväska på hatthylla på ett tåg

Tuffa tider, men ljusning i sikte

Den innevarande vintern är den sämsta på över tio år för den svenska järnvägen. Orsakerna till det är många och en fullt ut pålitlig järnväg kan verka avlägsen. Extrema snömängder i kombination med stark och ihållande kyla över hela landet har fått stor påverkan på järnvägstrafiken. Fler och svårare skador på tågen uppstår när det är hård vinter och stora islager måste tinas upp innan säkerhetskontroller och serviceunderhåll kan genomföras. Exempelvis viltolyckor ökar till följd av den hårda vintern. Branschen arbetar intensivt med att få bukt med alla utmaningar. SJ:s vd, tillika Tågföretagens ordförande, Monica Lingegård skrev i veckan ett brev till alla SJ:s kunder där hon förklarade läget och berättade hur SJ driver på för en ljusare framtid, med åtgärder på kort och lång sikt.

Det är numera ingen hemlighet att den svenska järnvägen är i ett alldeles för dåligt skick, och det är årtionden av underfinansiering av underhåll och utbyggnad som ligger bakom detta. I sammanhanget blir det mycket intressant att i början av nästa vecka ta del av Trafikverkets redovisning av regeringsuppdraget om åtgärder för att stärka järnvägsunderhållets genomförande och järnvägstrafikens robusthet, tillförlitlighet och punktlighet.

Och när det gäller utbyggnad förefaller planeringen – för närvarande manifesterad av Trafikverkets inriktningsunderlag – vara alltför försiktig även det gäller nybyggnad till förstärkning av de tunga transportstråken. Kritiken från forskarhåll är skarp eftersom man anser att Trafikverkets långsiktiga planering för den svenska infrastrukturen snarast utgår från en kraftig ökning av biltrafiken. Enligt Trafikverket påverkar infrastrukturåtgärder växthusgasutsläppen ganska lite, relativt sett. Ökad kollektivtrafik och transporteffektivitet i godstrafiken, där sjöfart och järnväg används i större utsträckning, får därmed lägre prioritering än exempelvis elektrifiering av vägtrafiken.

I ett läge när landets budgetram för infrastrukturutveckling är för liten, så kan alternativ finansiering och nya organisationsformer vara en del av lösningen. Om detta skriver Elvira Sofic, näringspolitisk expert på Tågföretagen, i en debattartikel i Dagens Logistik

Medielänkar vecka 6

Det är hög tid för en nationell plan som säkrar produktiviteten

Sverige är i behov av en plan som säkrar produktiviteten av ett transportsystem som svarar upp mot samhällets och näringslivets behov. Det skriver Elvira Sofic, näringspolitisk expert på Tågföretagen i ett debattinlägg hos Dagens Logistik.
Läs artikeln på dagenslogitik.se

Kritik mot Trafikverkets plan – utgår från 25 procents ökning av biltrafiken

Trafikverkets långsiktiga planering för den svenska infrastrukturen utgår från en kraftig ökning av biltrafiken. Det nya förslaget får skarp forskarkritik – och om regeringen tar det vidare kan de bryta mot lagen, enligt miljörättsexperter.
Läs artikeln på dn.se

Ministern tvingas döma i järnvägsbråket i Göteborg – landshövdingen kan kallas in som medlare

Nu tvingas infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) avgöra den infekterade regionala striden om ny järnväg Göteborg-Borås. Samtidigt som Västra Götalandsregionen uppmanar staten att köra över Härryda kommuns nej till huvudförslaget begär Härryda att regeringen utser en ”neutral förhandlare”. Regionledningen välkomnar förslaget och har lyft landshövding Sten Tolgfors som passande medlare.
Läs artikeln på dn.se

Alstom and Skanska introduce a new report for Oslo-Stockholm line

Alstom and the global construction company Skanska have introduced a report for the new Oslo to Stockholm line.
Läs artikeln på globalrailwayreview.com

Prognos inför EU-valet: Mittenpartier behåller majoritet

De tre stora mittengrupperna i EU-parlamentet backar till fördel för partier på yttersta högerkanten, men mitten beräknas alltjämt få en majoritet av ledamöterna. Det visar en prognos inför årets EU-val.
Läs artikeln på europaportalen.se

Uppdrag att samordna statliga myndigheters arbete med transportsektorns klimatomställning

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att övergripande samordna berörda statliga myndigheters arbete för transportsektorns klimatomställning.
Läs artikeln på regeringen.se

S har släppt planer på nya höghastighetståg: ”Jätteviktigt att vi bygger nya stambanor”

Staten måste ta tillbaka kontrollen över järnvägsunderhållet i Sverige, enligt Socialdemokraterna. Samtidigt meddelar partiet att man släppt tankarna på nya stambanor för höghastighetståg. – Hastigheten är helt oviktig, säger den trafikpolitiska talespersonen Gunilla Svantorp.
Läs artikeln på nyteknik.se

Kollektivtrafiken nästan tillbaka efter pandemin

Nytt rekord i kollektivtrafik i Norrbotten, Skåne och Värmland enligt ny undersökning.
Läs artikeln på aktuellhallberhet.se

Finländska statens tågbolag köper MTRX

Det statliga finländska järnvägsbolaget VR förvärvar MTRX, som kör persontåg mellan Stockholm och Göteborg, enligt ett pressmeddelande.
Läs artikeln på di.se