Hoppa till innehåll
tågspår bakom tåg som åker snabbt

Industrin lyfter Sverige

Svensk industri, nu senast Norrlands gruvor, kräver en betydligt mer handlingskraftig transportpolitik. Drygt en femtedel av godstransporterna i Sverige går på järnväg. För många industriföretag finns inga andra alternativ än tåg eftersom mängden gods, vikten, avståndet eller den mottagande kunden kräver järnvägstransport. De perspektiv som gruvindustrin lyfter in i debatten är långsiktiga. Både när det gäller de historiska misstag som lett till dagens situation och industrins förutsättningar för framtida investeringar. Sverige behöver ett pålitligt och transporteffektivt system som klarar tunga transporter.

I debattartikeln tar gruvindustrin upp den eftersatta infrastrukturen som ett hinder för handel och industrietableringar. För ett land som Sverige är ett väl fungerande transportsystem ett villkor för konkurrenskraft. Gruvbranschen vill medverka till konstruktiva lösningar, liksom Tågföretagen, och vi utgår från att ansvariga ministrar faktiskt inser det allvarliga läget.

En kommande rapport från Omtag Svensk Järnväg tillför ytterligare kunskap om bristerna i järnvägssystemet och de hinder detta innebär för industrin. Samtal med 20 stora industriföretag, som till bransch och lokalisering är representativa för industrisektorn, visar att många företag påverkas av störningar, stopp eller kapacitetsbrist i järnvägssystemet på ett sätt som antingen direkt hotar investeringar och expansion eller leder till stora kostnader och långsiktiga hot mot framtiden för produktionen, lyssna exempelvis på Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall. Därtill påverkas industriföretag av kostnader på grund av trafikstörningar, exempelvis i form av extra lagerhållning, eller hinder att rekrytera rätt kompetens. Kompletterande intervjuer har gjorts med företrädare för speditörer. Dessa samtal bekräftar den bild som industriföretagen ger och att utmaningarna att öka gods på järnväg med intermodala lösningar, det vill säga en kombination av transport på väg, sjöfart och järnväg, begränsas av brister i infrastrukturen. Det finns därmed även en betydande underliggande potential som skulle kunna realiseras vid ett åtgärdande av kända brister.

De samlade samhällsekonomiska effekterna av bristerna i järnvägssystemet kan bli betydligt större än vad siffrorna visar, eftersom transportproblemen kommer att slå mot kommande investeringar och fossilfri omställning. Sverige har i dagsläget en konkurrensfördel genom en konkurrenskraftig och klimatsmart industrisektor. Den tillväxtpotential som detta ger oss, riskerar att inte kunna förverkligas till följd av bristerna i transportsystemet.

Missa inte lanseringen av Industrirapporten den 29 maj och seminariet där rapportförfattaren, ekonomen Lars Jagrén, presenterar en analys.

Inbjudan till seminarium:

Järnvägen och den industriella tillväxten

Omtag Svensk Järnväg levererar den 29 maj en rapport som analyserat den samhällsekonomiska betydelsen av fungerande järnvägstransporter för industrin och vad det kostar samhället när industrin drabbas av störningar i tågtrafiken eller brist på kapacitet för fler transporter. Läs mer och anmäl dig här

Om hur privat kapital och kompetens kan bidra till att framtidssäkra infrastrukturen.

Almega bjuder den 30 maj in till ett seminarium om alternativa finansierings- och organisationsmodeller för utveckling och förvaltning av transportsystemet. Med utgångspunkt i dagens utmaningar presenteras reformer för ett effektivare, snabbare och mer pålitligt transportsystem för såväl medborgare som näringsliv. På seminariet deltar bland annat Andreas Carlson (KD), infrastruktur- och bostadsminister, Fredrik Bergström, rapportförfattare, Nils Paul, expert infrastruktur Svenskt Näringsliv, Ulrika Heie (C), ordförande Trafikutskottet, Maria Stockhaus (M), ledamot Trafikutskottet, Martin Ådahl (C), ledamot Finansutskottet, Ida Drougge (M), ledamot Finansutskottet, och flera företag. Läs mer och anmäl dig

Medielänkar vecka 20

Nu krävs krisinsikt som sätter fart på handlingskraftig transportpolitik

Staten behöver lägga i en högre växel om vi som industri ska våga satsa, expandera och ställa om kommande decennium. En fungerande infrastruktur är ett grundläggande statligt ansvar, skriver företrädare för gruvindustrin. 
Läs artikeln på di.se

Trots utmaningarna – EU-omstöpt järnvägsplanering backas brett av kandidaterna

Systemen och tekniken för att planera hur järnvägen ska utnyttjas skiljer sig kraftigt åt inom unionen. Men trots farhågor och bistra erfarenheter nationellt, får försöket att skapa mer enighet och sömlösa transporter över gränserna tummen upp hos partiernas toppkandidater.
Läs artikeln på altinget.se

Nattågskritik faller – SD hoppar av

Riksdagens planerade kritik mot Trafikverkets pågående nattågsupphandling stoppades under tisdagen efter att SD uppgett att de ser en lösning inom Tidösamarbetet. ”Vad som händer om vi inte kommer överens återstår att se”, säger Jimmy Ståhl (SD).
Läs artikeln på altinget.se

Regioner vill bygga ny järnväg med hjälp av privata pengar

M-ledda regeringen la ner planerna på ny järnväg mellan storstäderna.Nu kommer region Östergötland och Jönköping, med M-politiker i spetsen, med ett motförslag:
Bygg nya spår mellan Linköping-Jönköping där staten och privat kapital tar var sin del. Banan skulle nästan halvera restiden Stockholm-Jönköping, bedömer regionerna.
Läs artikeln på dn.se 

Karin Källström: Vem är det som kör, egentligen, Trafikverket?

Tåg som går i tid och farbara vägar. Det är Trafikverkets uppgift. Hur kan man då krångla till det så?
Läs artikeln på vk.se

Ledare – Fehmarn-förbindelsen förändrar transportflödena mot kontinenten

Om bara fem år öppnas Fehmarn Bält-tunneln mellan tyska Puttgarden och danska Rödby. När Fehmarnbanan står klar kan man resa mellan Köpenhamn och Hamburg på cirka två timmar och 30 minuter i stället för dagens nästan sex timmar. Det innebär att man kommer att kunna ta sig med tåg från Stockholm C till Hamburg Hauptbahnhof på cirka sju timmar. Kontinenten kommer raskt närmare.
Läs artikeln på dagensnaringsliv.se


Flera produktiva förslag om svenska vägar och järnvägar

Produktivitetskommissionens delbetänkande innehåller flera förslag om transportinfrastruktur. Förtjänstfullt lyfter kommissionen vikten av fungerande vägar och järnvägar samt internationella flygförbindelser. Däremot ges transportsystemets framtida kapacitet, sjöfart och alternativ finansiering liten uppmärksamhet, skriver Nils Paul, infrastrukturexpert.
Läs artikeln på svensktnaringsliv.se