Hoppa till innehåll

Avgiftshöjningar drabbar branschen hårt

Kombinationen av beslutade höjningar av banavgifter, planerade konstruktioner av nya banavgifter samt transportstyrelsens avgifter drabbar branschen hårdare än vad myndigheterna idag är medvetna om. Det svarar Tågoperatörerna på Transportstyrelsens remiss om föreskrifter om avgifter 2013 (TSG 2012-347).

Okänsliga avgiftssystem bidrar inte till att öppna upp järnvägssektorn för konkurrens.

De transportpolitiska mål som Sverige borde ha för att kunna uppnå de svenska miljömålen, parat med en fortsatt ekonomisk tillväxt, omfattar överflyttningar till järnväg av växande godsvolymer samt ett kraftfullt ökat kollektivt resande.

I ett sådant perspektiv är det viktigt att stötta de transportsätt som kan bidra såväl till regionförstoring som att binda samman regioner i Sverige samt de nordiska huvudstäderna.

Den svenska industrins nackdel med långa avstånd, i utkanten av Europa kan kompenseras med effektiva transportlösningar och en nödvändig samverkan för att hålla nere transportkostnaderna.

Status
Besvarad

Från
Transportstyrelsen

Svar senast