En svensk flygskatt

Tågoperatörerna har svarat på remissen SOU 2016:83 – En svensk flygskatt.

Läs remissvaret (pdf)

Detta ärende

Status


Från

Finansdepartementet


Länk till remiss

En svensk flygskatt