Hoppa till innehåll

Förenkla gränsöverskridande trafik

Tågoperatörerna har svarat remiss av föreskrifter om ändring av Järnvägsstyrelsens föreskrifter (JvSFS 2005:1) om tillträde till järnvägsinfrastruktur och i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:60) om förarutbildning m.m. enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare.

Tågoperatörerna är positiva till förslaget då det ger en möjlighet att förenkla gränsöverskridande trafik.